Miesten äly on erilaista kuin naisten

Tutkimuksessa on todettu, että miehet ja naiset älyävät asioita eri tavalla.

Gender intelligence

Sukupuolten välillä ei ole älykkyyseroja, mutta miehet ja naiset älyävät asioita eri tavalla. Käsitystä tukee esimerkiksi Kalifornian yliopistossa neurologi Richard Haierin johdolla tehty tutkimus. Siihen osallistui 48 miestä ja naista, joiden yleisälykkyys oli mitattu. Kun heidän aivojensa toimintaa seurattiin magneettikuvauksen avulla, selvisi, että se, miten paksusti tietyillä aivoalueilla on harmaata tai valkeaa ainetta, heijastelee yksilön älykkyyttä.

Jakauma ei ollut miehillä ja naisilla samanlainen.

Mies: Erittäin älykkäillä miehillä erottui harmaan aineen osalta etenkin hyvin kehittynyt päälakilohkon takaosa. Alue käsittelee erilaisia aistiärsykkeitä.

Nainen: Erittäin älykkäillä naisilla oli harmaan ja valkean aineen osalta hyvin kehittyneet etuaivot (otsalohko). Alue pitää yllä kielellisiä valmiuksia.

Kummallakin sukupuolella on omat vahvuutensa

Useissa tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että miehet ja naiset käyttävät aivojaan eri tavalla. Siksi jotkin asiat ovat miehille helpompia kuin naisille – ja toisinpäin.

Lue myös artikkeli ”Kuinka monta sukupuolia on?

Miehet

Matematiikka: Miehet ovat keskimäärin hieman parempia ratkaisemaan matemaattisia ongelmia kuin naiset. Miehet myös laskevat neljällä peruslaskutavalla vähän naisia nopeammin.

Tilantaju: Miehet ovat keskimäärin selvästi naisia parempia ”pyörittämään esinettä päässään” esimerkiksi selvittääkseen, sopiiko kappale aukkoon. Miesten on myös naisia helpompi seurata ilmassa liikkuvan kappaleen liikettä.

Näkö: Miehet pystyvät erottamaan näköaistinsa avulla enemmän yksityiskohtia ja liikettä kuin mihin naiset kykenevät.

Naiset

Kieli: Naiset ovat keskimäärin selvästi miehiä parempia ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ymmärtämään sanojen merkityksiä ja tekstiyhteyksiä. Naisten on myös miehiä helpompi oppia uudestaan puhumaan aivoverenkiertohäiriön jälkeen.

Muisti: Naisilla on keskimäärin parempi muisti kuin miehillä. Naisten on helpompi muistaa, mitä he ovat itse tehneet ja kokeneet, ja palauttaa mieleensä teksti, jonka he ovat juuri lukeneet.

Kuulo- ja hajuaisti: Naiset käyttävät ilmeisesti paremmin hyväkseen sekä kuulo- että hajuaistiaan kuin miehet.