Shutterstock / Dmitri Ma
8 merkkiä siitä, että olet älykkäämpi kuin muut

8 merkkiä siitä, että olet älykkäämpi kuin muut

Jos olet lyhyt, oikeakätinen mies, koiranomistaja, sinulla on muutama ylimääräinen kilo vyötärölläsi ja poltat tupakkaa, tieteellä on sinulle huonoja uutisia.

Tieteen maailmassa ÄO on kova sana. ÄO:n mittaaminen ja ÄO:n ja mitä kummallisempien asioiden mahdolliset yhteydet ovat suosittuja tutkimusaiheita. Tuloksena on valtava määrä tutkimuksia, jotka liittyvät älykkyysosamäärään.

Keräsimme tähän 8 fyysistä piirrettä, tapaa, ominaisuutta tai käyttäytymismallia, jotka tieteellisten tutkimusten mukaan voidaan yhdistää korkeaan älykkyysosamäärään.

HUOMAA kuitenkin, että syy-seuraussuhde ei päde tässä jutussa. Et siis voi tulla älykkäämmäksi ostamalla kissaa, laihduttamalla muutamaa kiloa, tappamalla sisarussarjasi vanhimman tai päättämällä lopettaa oikean kätesi käytön.

Nyt tiedät senkin...

1. Et polta tupakkaa

Israelissa vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui yli 20 000 nuorta miestä (18–21-vuotiaita), voitiin osoittaa, että tupakoinnilla ja älykkyydellä on suora yhteys.

Laajan tutkimuksen tuloksissa todetaan, että keskivertotupakoija, joka polttaa vähintään yhden savukkeen päivässä, sai ÄO-testissä 7 pistettä alhaisemman tuloksen kuin ne henkilöt, jotka eivät tupakoineet.

Tupakoijien ÄO:n keskiarvo oli 94, ei-tupakoijilla se oli 101.

2. Rakastat kissoja

Rakastat kissoja
© Photo by Alexandru Zdrobău on Unsplash

Jos pidät enemmän kissoista kuin koirista lemmikkinä, sinulla on todennäköisesti korkeampi ÄO.

Näin todettiin yhdysvaltalaisen Carrollin yliopiston vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa, jossa 600:lle college-opiskellijalle tehtiin ÄO-testi ja heidän jaettiin ryhmiin sen mukaan, pitivätkö he enemmän kissoista vai koirista.

LiveScience-julkaisulle tutkimuksen johtaja Denise Guastello selitti, että korkeamman ÄO:n ja kissoista pitävien ihmisten yhteys voi johtua siitä, millaiset persoonallistyypit pitävät kissoista ja millaiset koirista.

”Koiranomistajat ovat yleensä ulospäinsuuntautuneita ja sosiaalisia, kun taas introvertit ja herkät ihmiset ehkä mieluummin jäävät kotiin kirjan – ja kissan – kanssa, koska kissaa ei tarvitse ulkoiluttaa."

3. Olet pitkä

Tilastollisesti on yleisesti todistettu, että pitkät ihmiset keskimäärin saavat pidemmän koulutuksen sekä muita useammin paremmin palkatun ja arvostetun työpaikan.

Vuonna 2006 myös yhdysvaltalaisessa Princetonin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, joka perustuu laajaan Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista kerättyyn aineistoon, todettiin pitkien ihmisten ja korkean ÄO:n suhde.

"Jo 3 vuoden iässä – ennen kuin koulutusjärjestelmä on ehtinyt vaikuttaa lapsiin – ja sitten koko lapsuuden ajan – pitkät lapset pärjäävät kognitiivisissa teksteissä muita paremmin”, todetaan tutkimuksen johtopäätelmissä.

Lisäksi tutkijat ovat havainneet, että varhaislapsuudessa pitkät lapset ovat myös aikuisena pitkiä.

4. Olet vanhin lapsi

Olet vanhin lapsi
© Shutterstock / Brian A Smith

Sisarussarjan vanhin on useimmiten älykkäin.

Niin todettiin Leipzigin ja Mainzin yliopistojen tekemässä laajassa analyysissä, jossa tutkittiin Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Saksasta kerättyjä tietoja.

Analyysin tulokset julkistettiin vuonna 2015, ja siinä todettiin, että sisarusparven vanhimman ja seuraavien ÄO:ssa on havaittavissa selvä ero.

Henkilön asema sisarussarjassa ei sen sijaan tunnu vaikuttavan hänen persoonallisuuteensa – vaikka niin onkin aiemmin yleisesti oletettu.

5. Olet vasenkätinen

Tämä pätee ainoastaan miehiin, mutta tulokset olivat hyvin selvät!

Luovan ajattelun kyky ei sinänsä todista, että henkilöllä on korkea ÄO, mutta se on selkeä viittaus siihen suuntaan. Ja erityisesti vasenkätiset miehet tuntuvat olevan luovan ajattelun taitajia.

Näin todetaan kanadalaisen Columbian yliopiston tutkimuksessa.

Vuonna 1995 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että vasenkätiset miehet hallitsivat parhaiten luovan ja abstraktin ajattelun. Mitä vasenkätisempiä miehet olivat, sitä parempia he olivat ajattelemaan "laatikon ulkopuolelta".

Tutkimuksessa ei todettu vastaavaa ilmiötä naisten keskuudessa. Tutkijat eivät myöskään havainneet eroa oikea- ja vasenkätisten naisten ja miesten ongelmanratkaisukyvyssä tai loogisen ajattelun taidoissa.

6. Olet saanut musiikinopetusta

Olet saanut musiikinopetusta
© Photo by Rachel Jenks on Unsplash

Vuonna 2010 Kanadassa Torontossa toimivan Rotman Research Instituten aivotutkijat havainnoivat yhteyttä pienten lasten musiikinopetuksen ja heidän kielellisen älykkyytensä välillä.

Tutkimuksessa verrattiin kahta ryhmää, joihin kuului 4–6-vuotiaita lapsia. Toinen ryhmä sai kuukauden ajan musiikinopetusta, toinen keskittyi saman ajan kuvataiteeseen.

Tulokset hämmästyttivät.

90 prosentilla lapsista, jotka olivat olleet musiikinopetuksessa, kielellinen älykkyys oli noussut vain 20 päivän jälkeen selvästi taideryhmään kuuluneisiin lapsiin verrattuna.

7. Olet hoikka

Ranskalaisen Toulousen yliopiston tutkijat todistivat vuonna 2006 yhteyden keski-ikäisten miesten ja naisten painoindeksin ja heidän kielellisen älykkyytensä ja muistinsa välillä.

Ranskalaistutkimuksessa 2 223 miehen ja naisen, joiden ikä oli 32–62 vuotta, piti painaa mieleensä, tunnistaa ja toistaa sanoja, joita heille oli näytetty.

Koehenkilöillä, joilla oli korkea painoindeksi, tulos oli keskimäärin 27 prosenttia heikompi kuin henkilöillä, joiden painoindeksi oli alhainen. Tulokset viittasivat siihen, että mitä korkeampi henkilön painoindeksi oli, sitä heikompi oli suoritus.

Tutkijat, jotka testasivat koehenkilöt sekä vuonna 1996 että 2001 toteavat kuitenkin, että testien välissä tapahtunut painonpudotus tai -lisäys ei tulosten perusteella vaikuttanut henkilöiden älykkyyteen!

8. Olet kokeillut huumeita

Olet kokeillut huumeita
© Photo by Chase Fade on Unsplash

Lapset, joilla on korkea ÄO, kokeilevat todennäköisemmin myöhemmässä elämässään huumeita kuin lapset, joilla on matala ÄO. Näin todettiin brittiläisen Cardiffin yliopiston kiistanalaisessa tutkimuksessa.

Vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa 6 713 koehenkilön ÄO mitattiin ensin heidän ollessaan 11-vuotiaita ja uudelleen, kun koehenkilöt olivat 42-vuotiaita. Sitten tuloksia verrattiin henkilöiden huumekokeiluihin.

Tuloksista löytyi selvä yhteys, sillä niiden koehenkilöiden, jotka olivat kokeilleet yhtä tai useampaa huumetta, ÄO oli keskimäärin 15 pistettä korkeampi kuin niiden, jotka eivät olleet kokeilleet laittomia huumeita.

Tutkimuksissa kysyttiin kannabiksen, kokaiinin, amfetamiinin, amyylinitriitin ja psyykeen vaikuttavien sienten kokeilua.

Yhteys oli erittäin selvä naisilla. Tutkijat toteavat, että se viittaa siihen, että korkea ÄO liittyy riskikäyttäytymiseen – erityisesti naisilla.