Äly asuu aivojen vasemmassa puoliskossa

Aivokuvaus näytti, missä aivojen osissa ajattelu tapahtuu.

Brain areas

Älykkyys syntyy aivojen vasemman puoliskon osien yhteistoiminnasta, kertoo yhdysvaltalais-espanjalainen tutkimus, jota johti Aron Barbey Illinois'n yliopistosta. Tutkimuksessa seurattiin 182:ta entistä yhdysvaltalaissotilasta, jotka olivat saaneet lievän aivovaurion Vietnamin sodassa 1960- ja 1970-luvulla.

Koehenkilöiden vammat olivat kohdistuneet vain pieniin alueisiin aivoissa. Tutkimalla aivotoimintaa tietokonetomografilla samalla, kun koehenkilöt suorittivat erilaisia tehtäviä, saatiin selville, mihin kykyihin eri alueiden vauriot olivat vaikuttaneet. Tutkijat erottivat aivoista 3?000 aluetta ja etsivät niistä ne, jotka liittyvät älyllisiin kykyihin, kuten muistiin, havainnointiin, kielelliseen päättelykykyyn ja keskittymiseen.

Älykkyyteen vaikuttivat otsalohkon vasen osa, vasen ohimolohko ja päälaenlohkon vasen puolisko ja ennen kaikkea alueiden väliset yhteydet.