Aivotreeni: kielelliset taidot

Käytä kieltä kuin taiteilija. Tai hallitse vieras kieli yhtä hyvin kuin äidinkielesi. Tutkijat ovat keksineet, että oikotie kielellisten taitojen kehittämiseen kulkee musiikin kautta.

Aivot

Uusi tutkimus osoittaa, että myös kielellistä älykkyyttä voi kasvattaa harjoittelulla.

Oletko tympääntynyt häviämään väittelyt? Vai viekö sinulta vain muutaman viikon oppia uusi kieli?

Jos vastasit ensimmäiseen myöntävästi, silloin sinun kannattaa harjoittaa kielellisiä taitojasi. Nyt tutkijat ovat löytäneet yllättävän oikotien, jolla pääset sanojen valtiaaksi.

Lapset harrastivat musiikkia

Vuonna 2011 ryhmä kanadalaisia tutkijoita testasi 48:n iältään 4–6-vuotiaan lapsen kielelliset kyvyt.

Lapset jaettiin kahteen ryhmään, ja kumpikin ryhmä seurasi neljän viikon aikana isolta näytöltä oppitunteja, joiden pitäjinä olivat värikkäät piirroshahmot.

Ensimmäisen ryhmän tunnit harjoittivat visuaalisia kykyjä, kuten muotojen ja värien erottamista ja mittasuhteiden ja perspektiivin ymmärtämistä.

Toisen ryhmän tunneilla käytettiin hyväksi musiikkia. Lasten piti muun muassa etsiä säveliä soittimista, tuottaa tai erottaa erilaisia rytmejä ja laulaa.

Aivot

Niin sanottu Brocan alue on yksi niistä aivojen alueista, jotka käsittelevät sekä kieltä että musiikkia.

© Database Center for Life Science(DBCLS)

Musiikki kohensi kielellisiä taitoja

Kokeen tulokset olivat selviä. Visuaalinen harjoitusohjelma ei parantanut lasten kielellisiä taitoja, mutta 90 prosenttia musiikkiryhmän lapsista selvisi testeistä paremmin harjoittelun jälkeen.

Musiikki ja kieli ovat sidoksissa toisiinsa

Musiikin hyödyllinen vaikutus kieleen saattaa johtua aivorungosta.

Aivorunko on aivot selkäytimeen yhdistävä aivojen osa, joka aktivoituu musiikin harrastamisen aikana. Sillä on suuri merkitys ärsykkeiden keräämiseen aisteista, kuten kuuloaistista.

Kyky erottaa ääniä ja käsitellä sanoja voi parantua, kun harjoitetaan aivorungon solujen yhteyksiä.

Kielen ja musiikin yhteydellä saattaa olla hyvin pitkät juuret. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että musiikki on saattanut kehittyä ennen kieltä.

Ehkä esivanhempiemme tanssi ja laulu saivat heidät myös lausumaan ensimmäiset sanat.