Älykkyys

Aivot ja ihminen

Älykkyys on laaja käsite

Perinteisesti älykkyydellä tarkoitetaan kykyä ymmärtää. Se on edelleenkin osa älykkyyden määritelmää, mutta älykkyyteen kuuluu myös paljon muita kykyjä. Ihmisen aivot omaksuvat uutta tietoa, ne osaavat käyttää sitä ja viestiä siitä. Miten aivot siihen kykenevät, on tutkijoille edelleen mysteeri. Tutustu artikkeleihin ja lue lisää älykkyydestä.

Seitsemän älykkyyden muotoa

Yleinen virhe älykkyydestä puhuttaessa on se, että älykkyyttä pidetään samana kuin ihmisen tietomäärää. Älykkyys on kuitenkin yksilön intuitiivinen kyky kerätä ja käyttää tietoa, tiedon määrä on eri asia. Älykkyyttä on monenlaista, joten ei voida sanoa, että ihminen on joko älykäs tai ei ole älykäs. Kullakin ihmisellä on taipumus olla älykäs yhdellä tai usealla älykkyyden alalla. 1980-luvulla Harvardin yliopiston tutkija Howard Gardner jakoi älykkyyden seitsemään eri lajiin:

  • Kielellinen/verbaalinen
  • Looginen/matemaattinen
  • Visuaalinen
  • Musikaalinen
  • Kehollinen
  • Sosiaalinen
  • Intrapersoonallinen
Yksi lamppu palaa, muut eivät

© Shutterstock
Sivu 1 / 4