Shutterstock

Aivoturso auttaa eroon peloista

Aivotursoksi kutsuttu aivoalue on osoittautunut kykenevän torjumaan traumoja. Se on johtanut tutkijat mahdollisen traumanjälkeisen stressihäiriön (PTSD) hoidon jäljille.

Yhdysvaltalaistutkijat ovat selvittäneet hiirikokeilla, miten traumaattinen kokemus tallentuu aivoihin ja aiheuttaa pelkotiloja. Samalla selvisi, miten aivot käsittelevät traumaattisia muistoja.

Texasin yliopiston tutkijat seurasivat hiirten aivotoimintaa samalla, kun niille aiheutettiin pelkotiloja, joita ne yrittivät käsitellä.

Hiirille tuotettiin pelkotila antamalla niille heikko sähköisku samalla, kun ne suljettiin laatikkoon.

Tilanne toistettiin niin monta kertaa, että lopulta pelkkä laatikon näkeminen riitti aktivoimaan hiirten aivojen mantelitumakkeen, jossa pelkotila syntyy.

Sen jälkeen hiiret pantiin useita kertoja laatikkoon antamatta niille sähköiskuja. Tällöin hiiret oppivat tukahduttamaan pelkonsa.

Pelon voittaminen näkyi muistia ohjaavan aivoturson toiminnan lisääntymisenä. Samalla mantelitumakkeen toiminta laantui.

Aivoturso auttaa tukahduttamaan traumaattisen kokemuksen aiheuttaman pelon.

© Shutterstock

Pelko syntyy mantelitumakkeessa.

© Shutterstock

Aivoturso tukahduttaa pelon.

Tutkijat tulkitsevat tulosta niin, että aivoturso on avainasemassa traumaattisten kokemusten käsittelyssä.

Jos sama pätee ihmisaivoihin, aivoturson stimulointia voidaan käyttää esimerkiksi PTSD:n eli traumanjälkeisen stressihäiriön hoitoon tapauksissa, joissa muistot traumaattisesta kokemuksesta herättävät pahoja pelkotiloja.