Shutterstock
poika side silmillä

Aivot tasoittavat aistin menetystä muilla kyvyillä

Usein sanotaan, että sokeilla jokin aisti korvaa menetetyn näkökyvyn. Onko se totta?

Tutkimusten mukaan se näyttää osittain pitävän paikkansa. Italialaisen neurologin Salvatore Agliotin tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että lyhytaikainenkin näkökyvyn menetys parantaa tuntoaistia.

Tutkimukseen osallistui 28 henkilöä, joiden silmät sidottiin ja sormille asetettiin muovikiekkoja. Koehenkilöiden piti kertoa, olivatko kiekot pystyssä vai lappeellaan.

Koehenkilöistä 14 oli ennen testiä ollut tunnin täydellisessä pimeydessä. Juuri nämä henkilöt osoittautuivat huomattavasti paremmiksi määrittämään kiekkojen asennon kuin muut.

Agliotin tutkimuksen tulokset on tulkittu osoitukseksi siitä, että muut aistit voivat ainakin joiltakin osin ottaa hoitaakseen menetetyn aistin tehtäviä.