Oikeakätisyyden etuja ei tiedetä

Miksi suurin osa ihmisistä on oikeakätisiä? Onko oikeakätisyydestä jotain etua ihmisille, ja mikä oikein määrää kätisyyden?

Hjernehalvdele

Oikea- ja vasenkätisyyden syyt piilevät aivoissa. Pääsääntöisesti vasen aivopuolisko hallitsee kehon oikeaa puolta ja oikea aivopuolisko kehon vasenta puolta. Molemmat aivopuoliskot ohjaavat monia toimintoja yhdessä, mutta toinen puolisko on yleensä myös silloin hallitsevampi.

Tarkkaa syytä siihen, miksi 90 prosenttia ihmisistä on oikeakätisiä, ei tiedetä. Mikään ei viittaa siihen, että se olisi biologisesti edullisempaa kuin vasenkätisyys. Oikea- ja vasenkätisten aivot ovat järjestäytyneet yleensä samoin, vaikka vasenkätisten aivot vaikuttavatkin olevan hieman symmetrisemmät.

Epäsymmetria tehostaa toimintaa

Aivopuoliskoilla on toisistaan poikkeavia ominaisuuksia. Kielelliset taidot liitetään yleensä vasempaan aivopuoliskoon, kun taas oikea aivopuolisko yhdistetään avaruudelliseen hahmottamiseen. Epäsymmetria auttaa käyttämään aivojen voimavaroja hyväksi tehokkaasti. Sama epäsymmetrisyys heijastuu kehoon, jossa toinen puoli hallitsee ja huolehtii tarkkuutta vaativista tehtävistä, kuten kirjoittamisesta tai pallon potkaisemisesta maaliin.

Joidenkin tutkimusten mukaan ihmiset selviävät parhaiten niistä tehtävistä, joita heidän hallitseva aivopuoliskonsa ohjailee. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole saatu selville, miksi oikeakätisiä on enemmistö.

Vasen ja oikea

Vasenkätiset ovat usein hyviä tilan hahmottamisessa.

Oikeakätisissä on kielellistä lahjakkuutta.