Claus Lunau

Aivot muuttuvat koko elämän ajan

Elimistö on valmis käytettäväksi jo syntymähetkellä. Aivot ovat kuitenkin keskeneräiset. Niiden miljardit hermoyhteydet jatkavat rakentumistaan, ja aivot muokkautuvat kuolemaan asti.

Ihmisaivoja kutsutaan maailmankaikkeuden monimutkaisimmaksi rakenteeksi – eikä syyttä. Ne sisältävät yli 80 miljardia hermosolua, jotka viestivät suunnattoman yhteysverkoston kautta keskenään.

Viime vuosina on onnistuttu uusien kuvausmenetelmien ansiosta tarkentamaan kuvaa siitä, kuinka jo alkiovaiheessa kehityksensä aloittava verkosto muuttuu elämän aikana.

Toisin kuin muut kehon elimet aivot eivät ole läheskään valmiit syntymähetkellä, vaan ne valmistuvat vasta murrosiän lopussa. Sitten kehityssuunta kääntyy, ja ajan mittaan on vaikeampi oppia ja muistaa ja vanhoilla päivillä aivot rappeutuvat.

Joka sekunti syntyy tuhansia hermosoluja

6. raskausviikko: Toisen raskauskuukauden puolivälissä kantasolut alkavat jakautua alkion alkuvaiheessa olevissa aivoissa, ja hermosoluja syntyy tuhansia sekunnissa. Osa uusista soluista on glia- eli hermotukisoluja, jotka vakauttavat olosuhteita muiden solujen ympärillä.

Nervceller i hjärnan
© Claus Lunau

Uudet solut rakentavat aivoja

7. raskausviikko: Uudet solut liikkuvat ja etsivät itselleen paikan, ja näin aivojen perusrakenne alkaa muotoutua. Aivokuoressa gliasolut muodostavat eräänlaisen telineen, joka auttaa hermosoluja asettumaan oikeaan kerrokseen.

Sju veckor gammalt foster
© Claus Lunau

Solut saavat tuhansia kumppaneita

18. raskausviikko: Tässä raskauden vaiheessa aivosolut ryhtyvät luomaan yhteyksiä synapseiksi kutsuttuina hermoliitoksina keskinäisen viestinnän mahdollistamiseksi. Syntymähetkellä jokaisella solulla on kytkös noin 2 500 soluun, mutta jo kahden vuoden iässä määrä on 15 000.

Synapsbildning
© Claus Lunau

Osa yhteyksistä karsitaan pois

3–60 ikävuotta: Sen jälkeen, kun valtaosa synapseista on syntynyt noin kolmen vuoden isässä, alkaa vähittäinen karsinta. Harvoin käytetyt liitokset häviävät, ja paljon käytetyt kytkökset vahvistuvat. Näin aivot sopeuttavat yhteytensä henkilön yksilöllisiin kykyihin.

Avbruten synaps
© Claus Lunau

Aivot menettävät soluja ja synapseja

60. ikävuoden jälkeen: Vanhemmiten uusia synapseja ei synny enää yhtä helposti, ja oppiminen ja muistaminen vaikeutuvat. Kun ikää on yli 60 vuotta, aivoista häviää sekä synapseja että hermosoluja. Aivojen tilavuus pienenee siksi 0,5 prosentin vuosivauhtia.

Synapser dukar under
© Claus Lunau