Aivojen yhteydet kertovat sukupuolten vahvuuksista

Erot aivoissa voivat selittää poikien ja tyttöjen erilaisia kykyjä.

Teens study

Poikien ja tyttöjen aivot eivät ole samanlaisia. Tähän päätyi professori Ragini Verman johtama Pennsylvanian yliopiston tutkijaryhmä, joka tutki aivojen yhteyksiä 428 pojalla/miehellä ja 521 tytöllä/naisella. Koehenkilöt olivat 8–22-vuotiaita.

Pojilla oli keskimäärin enemmän yhteyksiä kummankin aivopuoliskon sisällä, kun taas tytöillä oli enemmän oikean ja vasemman puoliskon välisiä yhteyksiä. Ero näkyi selvimmin 13–17-vuotiailla ja pieneni iän myötä.

Poikittaiset yhteydet: intuitio

Yhteyksiä kulkee enemmän vasemman ja oikean aivopuoliskon välillä. Se ehkä selittää naisten paremmat verbaaliset kyvyt.

Pitkittäiset yhteydet: tilan taju

Yhteydet kulkevat etenkin saman aivopuoliskon etu- ja takaosan välillä. Se ehkä selittää miesten "paremman kartanlukutaidon".