Shutterstock
aivot

Aivosolut syövät verensokeria

Mistä aivot saavat energiaa? Lisääkö ajattelu aivosolujen energiankulutusta?

Aivojen energia-aineenvaihdunta perustuu samoihin tekijöihin kuin muidenkin kudosten. Keskeisessä asemassa ovat vereen keuhkoista siirtyvä happi ja siihen ruoansulatusjärjestelmästä imeytyvät ravintoaineet.

Solut saavat tarvitsemansa energian pilkkomalla verenkierrosta vastaanottamiaan ravintoaineita. Niihin sitoutunut kemiallinen energia vapautuu happea käyttävässä eli aerobisessa soluhengityksessä ja ilman happea eli anaerobisesti tapahtuvassa käymisprosessissa.

Vapautuva energia sitoutuu runsasenergiaisiin fosforiyhdisteisiin, ensisijaisesti adenosiinitrifosfaattiin eli ATP:hen. Eri solutyyppien tärkein ja hermosolujen ainoa energianlähde on veren sisältämä glukoosi, verensokeri. Sen sisältämästä energiasta yli puolet siirtyy ATP:hen.

Loppu muuttuu lämmöksi. Aivot vaativat enemmän energiaa kuin mikään muu ruumiinosa. Vaikka aivojen osuus ihmisen kokonaismassasta on vain kahden prosentin luokkaa, ne kuluttavat noin viidesosan lepotilassa tarvittavasta hapesta.

Hermosolujen aktiivisuus vaikuttaa energiankulutukseen. Kaiken aivotoiminnan, kuten ajattelun, seuraukset näkyvät toiminnallisessa magneettikuvauksessa verenkierron kiihtymisenä niissä aivojen osissa, jotka kulloinkin ovat aktiivisia.