Vanessa Siffredi

Aivokurkiainen ei ole välttämätön

Aivopuoliskot voivat viestiä keskenään, vaikka niiden keskeinen yhteys puuttuu.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan lapsilla, jotka syntyvät ilman aivokurkiaista, aivotoiminta voi kehittyä normaaliksi, vaikka aivopuoliskojen välistä pääväylää ei ole.

Sveitsiläisen Geneven yliopiston tutkijat kartoittivat 29 terveen ja 20:n aivokurkiaisen synnynnäisestä puuttumisesta kärsivän lapsen aivotoiminnan eroja.

Aivokurkiainen (keltainen) kuuluu niin sanottuun valkeaan aineeseen. Se koostuu hermosyistä, jotka yhdistävät aivokuoren eri osia toisiinsa.

© Shutterstock

Vain osalla lapsista puute huononsi henkisiä kykyjä. Esimerkiksi 75 prosentilla älykkyys oli normaalilla tasolla.

Aivokuvaukset paljastivat, että lapsilla, joilta puuttui aivokurkiainen, oli ylimääräisiä yhteyksiä kummassakin aivopuoliskossaan. Yllättäen havaittiin myös, että aivopuoliskot tekivät yhteistyötä, vaikka aivokurkiaista ei ollutkaan.

Normaalisti aivokurkiainen huolehtii aivopuoliskojen (vas.) kontaktista. Lapsilla, jotka syntyvät ilman aivokurkiaista (oik.), muodostuu aivopuoliskoihin ylimääräisiä yhteyksiä.

© Vanessa Siffredi

Tutkijat uskovat, että lapsille syntyy vaihtoehtoisia viestintäväyliä eri puolille aivoja ja että ylimääräisten yhteyksiensä ansiosta kumpikin aivopuolisko pystyy korvaamaan puuttuvaa aivokurkiaista.

Tärkeä tieto odottaville

Ultraäänitutkimus paljastaa, puuttuko sikiöltä aivokurkiainen. Tämä aivojen kehityshäiriö saa jotkut vanhemmat päätymään raskauden keskeytykseen.

Tutkijat toivovat, että sikiön aivojen kuvaaminen tekee tulevaisuudessa mahdolliseksi arvioida, muodostuuko niihin korvaavia yhteyksiä. Tällä tiedolla voi olla paljon merkitystä, kun vanhemmat punnitsevat vaihtoehtojaan.