Fysiikka

Fysiikka on tieteenala, jolla havaintojen avulla kehitetään malleja ja teorioita todellisuudesta. Teorioiden tulee perustua mittauksiin ja kokeisiin, jotka ovat toistettavissa, Kaikki uudet päätelmät pitää voida todistaa kokeellisesti. Fysiikan tavoitteena on selittää ympäröivää maailmaa, ainetta, liikettä ja energiaa.
Fysiikassa on monta eri alaa, jotka tarkastelevat maailmaa eri tavalla. Teoreettinen fysiikka keskittyy fysiikan teorioihin, kokeellinen fysiikka taas perustuu kokeelliseen tiedon keräämiseen. Tutustu fysiikkaan ja lue juttujamme vaikka Einsteinin suhteellisuusteoriasta ja jaksollisesta järjestelmästä ja valon nopeudesta tai painovoimasta.