Montako ulottuvuutta on olemassa?

Siitä alkaen, kun Einstein esitteli käsitteen aika-avaruus, on kaikkeus kuvattu neliulotteiseksi paikaksi, jossa on kolme tilaulottuvuutta ja yksi aikaulottuvuus. Uusi tutkimus viittaa kuitenkin siihen, että ulottuvuuksia on ehkä jopa 11.

Dimension
© Shutterstock

Mitä tiedetään?

Ei ole olemassa konkreettisia todisteita siitä, että ulottuvuuksia olisi enemmän kuin Einsteinin esittelemät neljä. Se, että niitä monien fyysikoiden mielestä kuitenkin on enemmän, johtuu siitä, että joidenkin tärkeiden teorioiden toimivuus edellyttää useampia ulottuvuuksia. Esimerkiksi säieteoriaan kuuluu seitsemän ylimääräistä tilaulottuvuutta.

Säieteoria on nykyfyysikoiden paras ehdotus malliksi, joka voisi koota yhteen kaikki tunnetut luonnonvoimat. Teoria ei kuvaa atomaarisia hiukkasia pisteinä, joilla ei ole ulottuvuuksia, vaan värähtelevinä säikeinä. Jotta teoria toimisi, säikeiden täytyisi voida värähdellä useampien ulottuvuuksien avaruudessa. Se, että ulottuvuuksia olisi juuri 11, on saatu tulokseksi hyvin abstraktisista matemaattisista laskelmista.

Koska seitsemää lisäulottuvuutta ei koskaan ole havaittu, oletetaan, että ne ovat käpertyneet kokoon äärettömän pieniksi niin sanotuiksi Calabin–Yaun avaruuksiksi. Kokeellisesti on vaikeaa tutkia ulottuvuuksia, jotka – ainakin meidän kaikkeudestamme nähtynä – ovat niin pieniä.

Saadaanko vastaus?

Hiukkaskiihdyttimissä, etenkin Cernissä, tehtävissä kokeissa voidaan ehkä todeta, että painovoima, aine tai energia voi ”tihkua” toisiin ulottuvuuksiin, ja siten osoittaa niiden olemassaolo. Kokeiden toteuttaminen on kuitenkin mahdollisuuksien rajoilla, joten kokeellisesti saatavaa vastausta saataneen odottaa vielä vuosia.