Paljonko valo painaa?

Valo koostuu fotoneista, jotka eivät fyysikkojen mukaan paina mitään, koska ne ovat aina liikkeessä. Silti fotonit voivat työntää kappaleita.

Valo koostuu fotoneista, jotka eivät fyysikkojen mukaan paina mitään, koska ne ovat aina liikkeessä. Silti fotonit voivat työntää kappaleita.

Shutterstock

Valo etenee fotoneina, jotka ovat äärimmäisen pieniä alkeishiukkasia. Ne eivät pysy koskaan paikallaan, joten niitä on mahdoton punnita.

Fysiikan käsitteillä ilmaistuna fotoneilla ei ole lepomassaa, mutta koska ne voivat sisältää energiaa, niillä on relativistinen massa eli liikemassa, joka riippuu energiamäärästä.

Siksi fyysikot ilmaisevat fotonin "painon" mieluiten sen energialla ja niin sanotulla impulssilla.

Valo etenee fotoneina, jotka ovat äärimmäisen pieniä alkeishiukkasia.

© Quora

Fotonin impulssilla on tärkeä osa avaruustutkimuksessa, sillä se voi tuottaa työntövoimaa. Kun auringonvalo osuu avaruudessa laajaan purjeeseen, massattomat fotonit työntävät sitä vähän.

Ajan mittaan valon aikaansaama työntö siivittää avaruusaluksen painottomuudessa hyvään vauhtiin.

Tärkeät hiukkaset ovat massattomia:

  • GRAVITONI: Fyysikot olettavat, että hiukkanen välittää painovoimaa. Gravitoni itse ei kuitenkaan paina mitään.
  • GLUONI: Vahvan vuorovaikutuksen eli ydinvoiman massaton välittäjähiukkanen pitää atomiytimen koossa.