Miksi lämpötilalla on alaraja?

Absoluuttinen nollapiste on ?273,15 celsiusastetta. Maailmankaikkeuden kylmimmäksi paikaksi arvellaan Bumerangi-sumua.

Boomerang Nebula

Kun mitataan aineen lämpötilaa, mitataan oikeasti sitä, kuinka nopeasti sen molekyylit liikkuvat. Jos niiden liike pysähtyy kokonaan, aineesta ei voi enää tulla kylmempää. Näin käy ?273,15 celsiusasteessa eli absoluuttisessa nollapisteessä.

Absoluuttinen nollapiste on myös yhden lämpötilan ilmaisemiseen käytetyn asteikon, Kelvin-asteikon, nollapiste. Käytännössä atomien ja molekyylien liikettä ei voida pysäyttää kokonaan eikä ainetta siksi voida koskaan jäähdyttää absoluuttiseen nollapisteeseen saakka. Alimmillaan lämpötila voi olla käytännössä vain 0,0000007 kelviniä.

Maailmankaikkeuden taustasäteilyn lämpötila on 2,73 kelviniä, mutta siellä täällä on sitäkin kylmempää. Hyytävintä lienee Bumerangi-sumussa, jossa lämpöä on vain yhden kelvinin verran.