Platina – pitää ilman puhtaana

Platin

Platina on maailman harvinaisimpia metalleja. Sen vuosituotanto on varsin vaatimaton, vain noin 250 tonnia. Yli puolet siitä päätyy autojen katalysaattoreihin, sillä se käynnistää kemiallisia prosesseja, muun muassa pakokaasujen sisältämien hiilivetyjen hajottamisen. Platinaa käytetään myös koruissa ja kelloissa sekä laboratorioissa ja sähkölaitteissa.

Platina on raskas jalometalli, jota on hyvin helppo työstää. Sitä esiintyy vapaana luonnossa, mutta suurin osa saadaan sivutuotteena nikkeli- ja kuparikaivoksista.

Neljä viidesosaa platinasta tulee Etelä-Afrikasta, mutta myös Venäjällä ja Kanadassa on pieniä esiintymiä. Platinalle ei ole synteettisiä vaihtoehtoja, joten tätä arvokasta metallia on käytettävä säästeliäästi. Siitä käydään usein kauppaa hinnoilla, jotka ovat kultaan verrattuna kaksinkertaisia.

Britanniassa tutkitaan, voidaanko platinaa ottaa talteen lakaisukoneiden keräämästä katupölystä. Platinaa päätyy autojen katalysaattoreista katupölyyn, joka saattaa sisältää jopa 1,5 miljoonasosaa platinaa. Se riittää hyvin tekemään keräämisestä taloudellisesti kannattavaa.