jern smed

Rauta: Luonnon superalkuaine

Rauta on maapallon yleisimpiä alkuaineita. Sen olemassaolo on ratkaisevan tärkeää luonnolle, ihmisille ja eläimille.

Nimi: Rauta – muinaisruotsin sanasta raud, nykyruotsin röd, joka viittaa rautaoksidin punaiseen väriin Järjestysluku: 26 Kemiallinen merkki: Fe (latinan sanasta ferrum)

Rauta muodostaa 6,2% Maan pinnasta, ja siten se on hapen, piin ja alumiinin jälkeen maapallon neljänneksi yleisin alkuaine.

Myös maapallon ytimen arvellaan koostuvan pääosin raudasta.

Antiikin Kreikassa toiminut lääkäri Galenos uumoili raudan olevan tärkeää ihmiselle, mutta hän ei täysin ymmärtänyt sen vaikutusta. Hän muun muassa määräsi ulostuslääkkeeksi rautahiutaleita viiniin tai veteen sekoitettuna.

Työkalujen ja aseiden raaka-aineena raudalla on ollut ratkaiseva merkitys ihmiskunnan historialle.

Mihin rautaa käytetään?

Rautaa erotetaan rautamalmista, ja sen tärkeimpiä käyttökohteita on teräksen valmistus. Eri terästyypit sisältävät raudan lisäksi muita metalleja ja myös epämetalleja, etenkin hiiltä.

Rauta on elintärkeää käytännössä kaikille eläville olioille, sillä sitä sisältyy moniin erilaisiin entsyymeihin ja muihin biologisesti aktiivisiin molekyyleihin, kuten veren hemoglobiiniin.

Katso video: Rauta

Edinburghin yliopiston opiskelijaryhmä on laatinut "jaksollisen videojärjestelmän". Tässä heidän videonsa raudasta: