Shutterstock

Mitä antiaine on?

Antiaineella eli -materialla tarkoitetaan ainetta, joka syntyy antihiukkasista. Niiden sähkövaraus on päinvastainen kuin tavallisten hiukkasten. Kun esimerkiksi vetyatomi koostuu positiivisesta protonista ja sitä kiertävästä negatiivisesta elektronista, niin antivety muodostuu negatiivisesta antiprotonista ja positiivisesti varautuneesta antielektronista eli positronista.

Antiaineella eli -materialla tarkoitetaan ainetta, joka syntyy antihiukkasista. Niiden sähkövaraus on päinvastainen kuin tavallisten hiukkasten. Kun esimerkiksi vetyatomi koostuu positiivisesta protonista ja sitä kiertävästä negatiivisesta elektronista, niin antivety muodostuu negatiivisesta antiprotonista ja positiivisesti varautuneesta antielektronista eli positronista.

Fysiikan teorioissa antiaine otetaan huomioon. Einsteinin esittämän suhteellisuusteorian mukaan massa voi muuttua energiaksi yhtälön E=mc² mukaan. Samaista kaavaa voidaan soveltaa myös toisinpäin. Kun energia muuttuu massaksi, syntyy aina yhtä paljon ainetta ja antiainetta.

Asia on todistettu kokeellisesti muun muassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Cernissä. Antiaineen olemassaolo on vaikea kysymys maailmankaikkeuden syntyä ja kehitystä tutkivalle kosmologialle. Alkuräjähdyksestä alkunsa saanut universumihan alkoi kehittyä energiasta.

Siitä syntyi ainetta ja antiainetta. Jos niitä olisi muodostunut oletuksen mukaisesti yhtä paljon, maailmankaikkeutta ei olisi, sillä hiukkasten ja antihiukkasten kohdatessa olisi jälleen syntynyt energiaa.

Siksi alussa ainetta on täytynyt syntyä himpun verran enemmän kuin antiainetta. Ero saattoi olla vain yhden miljardisosan luokkaa.