Photo by Anton Darius | @theSollers on Unsplash

Vesi höyrystyy jo haaleana

Koulussa opetettiin, että vesi muuttuu höyryksi vasta 100-asteisena. Miksi vesi silti haihtuu hitaasti tavallisessa huoneen lämpötilassakin?

Jotta vesi voi höyrystyä, yksittäisten molekyylien täytyy voittaa muiden vesimolekyylien sähköinen vetovoima.

Molekyylien välisestä vetovoimakentästä irtautuminen vaatii energiaa, ja vasta 100 asteessa sitä on niin paljon, että kaikki molekyylit voivat muuttua nopeasti kaasuksi. Silti vesi voi höyrystyä hitaasti esimerkiksi 20 asteessa, koska jotkin molekyylit saavuttavat jo siinä lämpötilassa irtautumiseen tarvittavan nopeuden.

Veden lämpötila ei ilmaise yksittäisen molekyylin vaan suuren molekyylimäärän keskimääräistä energiaa. Jos kaikilla molekyyleillä olisi sama alhainen energiataso, yhdelläkään niistä ei olisi tarpeeksi nopeutta irtaantumiseen eikä höyrystymistä tapahtuisi lainkaan.

Veden molekyyleissä on aina yhtaikaa kaikkia mahdol-lisia eri nopeuksia, ja siten on jatkuvasti joitakin, joiden energia riittää irti riistäytymiseen.

Mitä korkeampi lämpötila on, sitä nopeammin koko vesimäärän höyrystyminen tapahtuu.