Shutterstock
Rygende pistol

Miksi ​​pistoolin piippu nousee?

Kun pistooli laukaistaan, piippu nousee melkein aina ylös. Mistä se johtuu?

Kun pistooli laukaistaan, ruudin räjähdyskaasujen nopea laajeneminen työntää luotia eteenpäin.

Luoti saavuttaa noin 800 kilometrin tuntinopeuden, kun se poistuu piipun suusta.

Newtonin kolmannen lain mukaan aina, kun kappaleeseen vaikuttaa voima, kappale vaikuttaa takaisin vastakkaissuuntaisella voimalla. Pistoolin tapauksessa tämä vastavoima on rekyyli.

Rekyyli vaikuttaa kierteellä

Kun luoti liikkuu eteenpäin, vastavoima painaa pistoolia taaksepäin.

Koska piippu on ylempänä kuin pistoolin keskiakseli tai massakeskipiste, rotaatio- eli kiertovoima saa piipun nousemaan.

Rekyylin taaksepäin suuntautuva voima saa pistoolin piipun nousemaan, koska aseen massakeskipiste on alempana kuin piippu.

© ALAMY/IMAGESELECT

Luodin nopeus piipun suulla ja siten myös rekyyli vaihtelevat aseesta riippuen. Siksi jotkin luodit, varsinkin kiväärillä ammutut, poistuvat piipusta ääntä nopeammin.

Ääntä nopeammin kiitävät luodit on muotoiltu niin, että ne lentävät yli äänen nopeudella eli yli 1 124 km/h riittävän pitkän matkan. Kun luodin nopeus hidastuu alle äänen nopeuden, syntyy paineaalto, eikä luodin rata pysy vakaana.