Tulta-vedessä
© Shutterstock

Palaneella vedyllä tulta päin

Vedyn ja hapen kaasuseos voi syttyä räjähdysmäisesti. Miksi vesi, jossa on myös vetyä ja happea, ei pala vaan päinvastoin sopii tulen sammuttamiseen?

Palamisella tarkoitetaan kemiallista reaktiota, jossa aine reagoi hapen kanssa ja syntyy lämpöä. Aineen palaessa muodostuu oksideja. Vedyn palamistuote on vesi, H2O. Koska vesi on palamisen lopputulos, se ei voi enää syttyä. Voidaan sanoa, että veden sisältämä vety on ikään kuin poltettu loppuun. Usein palamiseen liittyy valoilmiö, liekki. Tällöin palavan aineen lämpötila on ylittänyt syttymispisteen ja palamisreaktio on nopea. Syttyminen ja palaminen edellyttävät aina kolmea asiaa: palavan aineen lisäksi happea ja riittävän korkean lämpötilan. Kun yksikin näistä kolmesta tekijästä puuttuu, aine ei syty tai tuli sammuu. Veden käyttö sammuttamiseen perustuu siihen, että se jäähdyttää tehokkaasti. Parhaiten vesi sammuttaa silloin, kun se ruiskutetaan hienojakoisena suihkuna palavaan aineeseen. Vesi ei sovi kaikenlaisten palojen sammuttamiseen. Koska vesi johtaa sähköä, palavat sähkölaitteet pitää sammuttaa tukahduttamalla tai jauhesammuttimella. Myöskään palavia nesteitä ja rasvoja ei saa sammuttaa vedellä, sillä vesi vain levittää paloa.