Kalkkia vedenkeittimessä

Vedenkeittimiin ja pesukoneisiin saostuva kalkki koostuu ioneista, joita etikan happo liuottaa.

© Wikimedia Commons

Miten etikka saa kalkin irtoamaan?

Etikka käynnistää vedenkeittimessä monimutkaisen kemiallisen prosessin, joka saa kalkkikerrostumat irtoamaan.

Kun vedenkeitin täytetään vesijohtovedellä, siihen tulee veden mukana monenlaisia mineraaleja, jotka ovat kulkeutuneet pohjaveteen sadeveden vajotessa maakerrosten läpi.

Mineraalit ovat ioneina eli atomeina tai molekyyleinä, joilla on sähköinen varaus. Osa ioneista reagoi keskenään ja muodostaa vaikeasti liukenevia mineraalisaostumia.

Vedenkeittimen lämpövastuksiin saostunut kalkki koostuu positiivisesti varautuneista kalsiumioneista ja negatiivisista karbonaatti­ioneista. Vapaita kalsium­ ja karbonaatti­ioneja on myös keittimeen pantavassa vesi­etikkaseoksessa.

Kalkki liukenee tasapainon palauttamiseksi

Etikan etikkahappo vaikuttaa vedessä olevien vapaiden ja saostumiin sitoutuneiden karbonaatti­ionien tasapainoon.

Karbonaatti on emäs, joten etikkahappo luovuttaa vapaille karbonaatti­ioneille positiivisen protonin, jolloin ne muuttuvat varauksettomiksi. Kun ioneja häviää, syntyy epätasapaino nesteen vapaiden ionien ja kalkkisaostumien ionien välille.

Tasapainon palauttamiseksi saostumista liukenee ioneja. Happo­emäsreaktio jatkuu niin kauan, että saostumat ovat liuenneet.

###

Etikka sotkee nesteen tasapainon

Keittimen kalkkisaostumat liukenevat, kun etikan happo sotkee tasapainon nesteen ja kerrostumien ionien välillä.

##

PEHMEÄ VESI PESEE LIAN PARHAITEN

Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien kalsium­ ja magnesiumionien määrää. Mitä enemmän ioneja on, sitä kovempaa vesi on.

Ne aiheuttavat saostumia ja heikentävät saippuan vaikutusta. Siksi kovassa vedessä lika irtoaa huonommin kuin pehmeässä.

Kovuutta mitataan kovuusasteina (°dH). 1 °dH = 10 milligrammaa kalsiumoksidia tai 7,19 milligrammaa magnesiumoksidia/litra.