Mitä ihmiselle tapahtuu tyhjiössä?

Jos ihminen tai muu maan pinnan olosuhteisiin tottunut eläin pannaan esimerkiksi avaruuteen, jossa ilmanpaine on nolla, kuolema seuraa nopeasti. Ihminen pysyisi tyhjiössä tajuissaan luultavasti noin kymmenen sekuntia ja kuolisi puolentoista minuutin kuluessa. Maan pinnalla ihmisen ihoon kohdistuu yhden kilon massaa vastaava paine neliösenttimetriä kohti. Kun tätä koossapitävää voimaa ei ole, elimistö hajoaa. Esimerkiksi elokuvaviihteessä ihmisen viime hetket tyhjiössä esitetään usein epätodellisen näyttävästi. Todellisuudessa vaikkapa ilman suojapukua avaruuteen joutunut ihminen ei räjähdä.

Astronautti-avaruudessa
© Shutterstock

Jos ihminen tai muu maan pinnan olosuhteisiin tottunut eläin pannaan esimerkiksi avaruuteen, jossa ilmanpaine on nolla, kuolema seuraa nopeasti. Ihminen pysyisi tyhjiössä tajuissaan luultavasti noin kymmenen sekuntia ja kuolisi puolentoista minuutin kuluessa. Maan pinnalla ihmisen ihoon kohdistuu yhden kilon massaa vastaava paine neliösenttimetriä kohti. Kun tätä koossapitävää voimaa ei ole, elimistö hajoaa. Esimerkiksi elokuvaviihteessä ihmisen viime hetket tyhjiössä esitetään usein epätodellisen näyttävästi. Todellisuudessa vaikkapa ilman suojapukua avaruuteen joutunut ihminen ei räjähdä. Todennäköisesti hän kuitenkin turpoaisi huomattavasti – arvioiden mukaan kaksinkertaiseksi – ja erilaiset ruumiinnesteet purkautuisivat hänen ruumiinaukoistaan. Turpoamisen aiheuttaisivat toisaalta keuhkoissa olevan ilman laajeneminen ja toisaalta ihonalaisissa kudoksissa olevan veden höyrystyminen paineen kadotessa. Pian myös vereen liuennut typpi alkaisi kuplia. Pintavesiin joutuneet syvänmeren kalat saattavat kuitenkin räjähtää. Se johtuu siitä, että ne ovat tottuneet satoja kertoja suurempaan paineeseen kuin mitä meren pinnalla vallitsee.