Shutterstock

Minuutin 60 sekuntia juontuvat luvun 60 täydellisyydestä

Mistä johtuu, että tunti on jaettu 60 minuuttiin ja minuutti 60 sekuntiin? Vai onko kyse sattumasta?

Minuutit ja sekunnit ovat peräisin Aleksandriassa toimineen kreikkalaisen tähtitieteilijän Klaudios Ptolemaioksen laskelmista.

Ptolemaios (100–170 jaa.) käytti babylonialaisten ja sumerilaisten kehittämää lukujärjestelmää, jonka kantalukuna oli 60. Tämän ”täydellisen” luvun avulla voitiin laskea kaikki maailmankaikkeudessa esiintyvät suhteet.

60-järjestelmässä minuutit tarkoittivat yksikön yhtä kuudeskymmenesosaa. Sekunnit puolestaan tarkoittivat toista pienempää osaa eli kuudeskymmenesosan kuudeskymmenesosaa.

1200-luvulla minuuttia ja sekuntia alettiin käyttää myös ajan yksikköinä. Nykyään niiden pituus on tarkkaan määritelty. Sekunti kestää 9 192 631 770 cesium 133 -atomin tietyn, tarkoin määritellyn värähtelyjakson pituutta.