Magneettisuudenvoi hävittää

Säilyttääkö kestomagneetti magneettiset ominaisuutensa kaikissa olosuhteissa?

Vanha-magneetti-nauloja
© Shutterstock

Kestomagneetiksi kutsutaan pysyvästi magneettista kaksinapaista kappaletta, joka vetää puoleensa magnetoitumattomia rautaesineitä ja joka joko hylkii tai vetää puoleensa toisia magneetteja. Kestomagneetti siis sisältää ainetta, joka on magneettista, vaikka se ei olisikaan ulkoisessa magneettikentässä. Silti kestomagneettikin voi menettää magneettisuutensa. Yksi tapa poistaa magneettisuus on kuumentaa kappale niin sanottuun Curien pisteeseen asti. Ranskalaisen fyysikon Pierre Curien mukaan nimetyllä Curien pisteellä tarkoitetaan lämpötilaa, jossa ferromagneettinen aine – esimerkiksi rauta, nikkeli tai koboltti – muuttuu paramagneettiseksi. Tällöin ferromagneettisen aineen atomeihin jää jäljelle vain hyvin vähän magneettisuutta. Kestomagneetti voidaan demagnetoida eli saada menettämään magneettiset ominaisuutensa myös sähköisesti vaihtovirran avulla. Kolmas keino poistaa kappaleesta magneettisuus on sen takominen.