Liekki on palavaa kaasua

Mitä tuli on? Miten liekit syntyvät ja miksi niissä on erivärisiä osia?

© Photo by Paul Bulai on Unsplash

Antiikin Kreikassa erotettiin neljä alkuainetta: ilma, vesi, maa ja tuli. Tulta ja ilmaa pidettiin samankaltaisina kevyinä alkuaineina. Tästä filosofi Empedokleksen luomasta jaottelusta luovuttiin vasta 1600-luvulla, kun ymmärrettiin, että oli olemassa monenlaisia alkuaineita metalleista kaasuihin. Tulenkin ominaislaatu tajuttiin siten varsin myöhään.

Tuli on palamista, jossa aine yhdistyy (ilman) happeen niin, että syntyy näkyvä liekki ja paljon lämpöä. Ennen kuin aine voi alkaa palaa liekehtien, sen täytyy syttyä. Syttyminen tapahtuu aineelle ominaisessa lämpötilassa ja happimäärässä. Jotta palaminen jatkuisi liekkipalona, palava aine ja happi eivät saa loppua eikä lämpötila saa laskea liian alas.

Kysymys on ketjureaktiosta, jossa aineesta vapautuvat kaasut, herkästi reagoivat vapaat radikaalit, palavat. Liekki on valoilmiö, jonka värit johtuvat palamisolosuhteista ja kertovat muun muassa tulen eri osien lämpötilasta ja palamisen täydellisyydestä. Esimerkiksi puuta poltettaessa sininen sävy kertoo palamisen olevan täydellistä, jolloin palamiskaasut sisältävät vain vähän nokea eikä synny savua.