Leyhyttely tuo iholle viileää ilmaa

Kun on niin kuuma, että hiki kihoaa pintaan, paperilla leyhyttely tuntuu viilentävän oloa. Miksi?

Lähikuva-nainen-viuhka
© Shutterstock

Leyhyttelyn tuottama viilenemisen tunne ei suinkaan ole vain näennäistä. Leyhyttely kuljettaa pois ilmaa, jonka suhteellinen kosteus on suuri, ja tuo tilalle ilmaa, johon voi sitoutua vettä. Tämä auttaa haihduttamaan hikeä ja viilentämään elimistöä. Kun ilma seisoo, ihon lämpö ei pääse johtumaan pois. Sekä ihon että ihoa ympäröivän ilmakerroksen lämpötila kohoaa. Leyhyttely tai tuulettimen käynnistäminen saa ilman liikkumaan, jolloin ihon lämmittämä ilma korvautuu ympäristöstä siirtyvällä viileämmällä ilmalla. Kun iho on kosketuksissa viileän ilman kanssa, elimistö luovuttaa liikalämpöä siihen. Lämpöä voi siirtyä ilmaan suoraan tai elimistö voi jäähtyä hikoilemalla. Iholle kihonnut hiki, joka on nestemäistä, haihtuu eli muuttuu vesihöyryksi. Tähän prosessiin tarvitaan energiaa, jota saadaan ihon lämmöstä. Se taas johtaa ihon lämpötilan laskemiseen. Hikilitran haihtumiseen kuluu energiaa lämpönä noin 2 400 kilojoulea. Mitä viileämpää ilma hikoilevan ympärillä on tai mitä pienempi ilman suhteellinen kosteus on, sitä helpommin iholta pääsee haihtumaan nestettä. Sen lisäksi, että ympäristöstä siirtynyt ilma on viileämpää, se on myös kuivempaa kuin pitkään ihon tuntumassa seissyt ja lämmennyt ilma. Kosteusero auttaa liikalämmön haihduttamisessa. Suhteellinen kosteus ilmoitetaan prosenttilukuna, joka kertoo, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä verrattuna enimmäismäärään. Jos suhteellinen kosteus on suuri, kuten saunassa, hiki ei enää haihdu vaan muodostaa pisaroita iholle. Enimmäismäärään vaikuttaa lämpötila: kylmä ilma pystyy pidättämään vähemmän vesihöyryä kuin lämmin.