Kylmä vesi tai jää voi hyvin höyrystyä

Kun ihminen on lämpimässä suihkussa, kylpyhuoneeseen muodostuu runsaasti höyryä, vaikka veden lämpötila on selvästi alle kiehumispisteen. Mistä tämä johtuu?

Nainen-lämpimässä-kylvyssä
© Shutterstock

Haihtumista voi tapahtua, vaikkei vesi olisikaan kiehuvaa. Höyryä voi muodostua myös kylmästä vedestä tai jäästä. Hyvä esimerkki alhaisissa lämpötiloissa tapahtuvasta nesteen kaasuuntumisesta on narulle ripustettu kostea kylpypyyhe. Sekin kuivuu ennen pitkää. Suihkun aikana kylpyhuone voi täyttyä höyrystä hyvin nopeasti siksi, että haihtuminen kiihtyy veden lämpötilan noustessa. Vesimolekyylien on saatava aina sama määrä energiaa irtautuakseen nesteestä ja muodostaakseen kaasua. Energia ei kuitenkaan jakaudu nesteessä – eikä kiinteässä aineessa tai höyryssä – tasaisesti. Osa vesimolekyyleistä törmää viereisiin molekyyleihin niin, että niihin siirtyy energiaa. Jos energiaa on tarpeeksi, vesi alkaa höyrystyä. Kun veden keskimääräinen energiataso eli lämpötila kasvaa, kasvaa myös todennäköisyys, että yksittäiset vesimolekyylit irtautuvat muista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä kuumempi suihku, sitä enemmän höyryä. Kiinteän aineen, muun muassa jään, muuttumista suoraan kaasumaiseksi, esimerkkitapauksessa vesihöyryksi, kutsutaan puolestaan sublimaatioksi. Sublimaation vuoksi esimer-kiksi avonaisessa astiassa pakasteessa olevat jääkuutiot pienenevät vähitellen.

LUE LISÄÄ: Höyrynsulun perusteet.