Kaasutäytteinen pallo yläilmoissa

Miten korkealle tavallinen heliumilla täytetty vappupallo voi nousta ilmakehässä?

Ilmapalloja-metsän-yllä
© Shutterstock

Koska helium on ilmaa kevyempi kaasu, sillä täytetty pallo nousee ilmassa, kun sen päästää irti. Se, miten korkealle pallo kohoaa, riippuu monista tekijöistä: pallon koosta, materiaalista ja sisältämästä kaasumäärästä. Yleensä tavallinen heliumtäytteinen vappupallo ei nouse kuin korkeintaan kilometrin korkeuteen. Mitä ylemmäs pallo nousee, sitä ohuemmassa ilmassa se lentää. Siksi pallon sisältämä helium alkaa laajentua ja pallo paisuu. Lopulta ilman ja heliumin paine-ero rikkoo pallon. Kohoamisen aikana kevyt pallo on alttiina ilmavirtauksille, joiden vuoksi se ei välttämättä nouse aivan pystysuoraan. Tuulten mukana leijuminen hidastaa pallon nousua. Ilmaa kevyemmällä kaasulla täytettyjä palloja käytetään muuhunkin kuin huvittelutarkoituksiin. Mm. säähavaintoja tehdään kaasutäytteisten pallojen avulla. Esimerkiksi säähavaintopallo, jonka läpimitta on noin 1,5 metriä, voi nousta yli 35 kilometrin korkeuteen. Tällainen pallo voi saavuttaa 300 metrin minuuttinopeuden matkallaan kohti ilmakehän ylimpiä kerroksia. Erilaisilla mittalaitteilla varustetuilla säähavaintopalloilla kerätään tietoa muun muassa ilmakehän eri osien lämpötilasta, ilmankosteudesta ja -paineesta sekä tuulioloista. Pallojen avulla tutkitaan myös otsonikerrosta.