Hankala hankaussähkö

Saan usein sähköiskun koskettaessani oven kahvaa tai kaidetta. Mistä sähköisku johtuu ja miten sitä voi välttää?

Saan usein sähköiskun koskettaessani oven kahvaa tai kaidetta. Mistä sähköisku johtuu ja miten sitä voi välttää?

Shutterstock

Rätinä esimerkiksi pipoa riisuttaessa on tavallista ja yleensä vaaratonta. Sähköiskun syynä on ns. staattinen varaus. Se tarkoittaa aineen sähköistä epätasapainotilaa. Tällöin varautuneessa kappaleessa on joko liikaa tai liian vähän elektroneja.

Staattisia varauksia syntyy kappaleisiin silloin, kun ne koskettavat tai hankaavat toisiaan, johtumalla muista sähköisesti varautuneista kappaleista tai ilmassa olevien ionien vaikutuksesta.

Staattisia varauksia muodostuu esimerkiksi käveltäessä, koska kengät koskettavat toistuvasti alustaa. Kengänpohjien ja alustan ominaisuudet vaikuttavat siihen, millainen varaus kulloinkin syntyy. Lisäksi vaatteiden hankausliike saa aikaan sähkövarauksia.

Varautuminen on voimakkaampaa kuivassa kuin kosteassa ilmassa. Tämä selittää sen, miksi sähköiskuja saadaan erityisen paljon talvipakkasilla. Varautumista voi estää materiaalivalinnoilla.

Esimerkiksi kuivan ihon ja luonnonkuitujen välille syntyy yleensä pienempiä jännitteitä kuin kuivan ihon ja tekokuitujen välille. Tekstiilejä voidaan myös käsitellä antistaattisilla aineilla. Sähköiskun todennäköisyys riippuu kappaleiden välisestä jännitteestä ja voimakkuus purkautuvan energian määrästä.