Shutterstock
Hankaussähkö

Mitä on hankaussähkö?

Hankaussähköä syntyy, kun eri materiaalit hankaavat toisiaan vasten ja muodostavat staattisen varauksen. Sen purkautuminen voi antaa iskun – ja jopa tuottaa kipinän.

Mitä on hankaussähkö?

Kun saat sähköiskun koskettaessasi metallikahvaa, syynä on staattisen sähkövarauksen purkautuminen.

Staattista sähköä sanotaan usein hankaussähköksi, koska se syntyy kahden materiaalin tai esineen hankautuessa toisiaan vasten.

Staattisia varauksia syntyy erityisen helposti tiettyihin materiaaleihin, esimerkiksi synteettisiin kankaisiin kuten polyesteriin.

Kun kaksi ainetta hankaa toisiaan vasten, toisesta aineesta siirtyy elektroneja toiseen ja näin toisessa aineessa on liikaa ja toisessa liian vähän elektroneja.

Aineiden koskettaessa toisiaan toisesta on siis tullut negatiivisesti ja toisesta positiivisesti varautunut, ja tätä sähköisen varauksen syntyä kutsutaan staattiseksi varaukseksi.

Esimerkkejä hankaussähköstä:

  • Joka suuntaan sojottavat hiukset
  • Johtojen ja sähkölaitteiden ympärille kerääntyvä pöly
  • Kehoon ”liimautuvat” vaatteet

Vielä yksi esimerkki hankaussähköstä on vesi, jota vetää puoleensa sähköisesti varautunut esine, esimerkiksi pallo.

Esimerkki hankaussähköstä

Pallo taittaa vesipisaran, koska siihen on varautunut hankaussähköä.

© Shutterstock

Kun ihmisen keho koskettaa sähköä johtavaa esinettä, kuten metallista ovenkahvaa, sähköinen varaus purkautuu, mikä voi tuottaa pienen iskun.

Joissakin tapauksissa voi jopa syntyä kipinä.

Sähköä johtavat esineet ovat yleensä metalliesineitä, elektroniikkaa, auton ovia ja lämmittimiä, mutta myös toiset ihmiset voivat johtaa sähköä.

Se, että ihminen voi saada iskun hankaussähköstä, johtuu perimmiltään siitä, että vastakkaiset varaukset vetävät toisiaan puoleensa samoin kuin samanlaiset varaukset hylkivät toisiaan.

Siksi negatiivisesti ja positiivisesti varautuneet hiukkaset etsiytyvät yhteen, ja sillä hetkellä, kun ne koskettavat toisiaan, tapahtuu purkaus. Juuri tämä purkaus tuottaa sähköiskun.

Miten hankaussähköä voi välttää?

Ihmisen staattinen sähkövaraus riippuu muun muassa ihon ja ilman kosteudesta sekä yllä olevista vaatteista.

Esimerkiksi polyesterijakku synnyttää paljon helpommin hankaussähköä kuin nahkajakku.

Lisäksi kuivaan ihoon syntyy staattinen varaus todennäköisemmin kuin kosteaan ihoon.

Siksi se, miten usein ja missä tilanteissa kukin kokee hankaussähköilmiön, voi vaihdella paljon.

Monet saavat enemmän iskuja talvikuukausina, koska ilman kosteus on silloin yleensä alhaisempi.

hankaussähkö - hiukset

Hiuksia harjattaessa voi syntyä staattinen sähkövaraus harjan ja hiusten välisestä kitkasta.

© Shutterstock

Jos hankaussähkö aiheuttaa ongelmia, voi yrittää välttää synteettisiä kankaita, käyttää kosteusvoidetta tai sammuttaa lämmittimen.

Jos ongelma syntyy usein tietokoneen lähellä, voi hankkia antistaattisen maton ja sijoittaa sen kirjoituspöydän alle tai tutkia, johtuuko ongelma tietokoneen latauspistokkeesta.

Onko hankaussähkö vaarallista?

Useimmissa tapauksissa hankaussähkö ei ole vaarallista, ja kehoon voi syntyä suurikin staattinen varaus sen aiheuttamatta ihmiselle vahinkoa.

Se johtuu siitä, että ihmisen purkauksessa havaitsema isku on peräisin jännitteestä eikä sähkövirrasta.

Hankaussähkön aiheuttamassa iskussa jännite voi olla tuhansia voltteja, mutta jos iskussa olisi sähkövirtaa parikin ampeeria, se olisi hengenvaarallinen.

Alle 1 000 voltin jännitteestä ihminen ei yleensä edes huomaa mitään, mutta jos jännite on yli 2 000 volttia, isku voi tuntua epämiellyttävältä.

Hankaussähkö on siis useimmiten harmitonta, joskin se voi tuntua ärsyttävältä.