Sulaa-rautaa
© Shutterstock

Atomien liike määrää aineen olomuodon

Mikä ratkaisee sen, onko jokin aine, kuten rauta, kiinteää, nestemäistä vai kaasua?

Huoneenlämmössä raudan atomit värähtelevät mutta pysyvät suunnilleen paikoillaan tiiviissä hilarakenteessa. Kiinteässä olomuodossa atomit ovat lähellä toisiaan ja ne ovat sitoutuneet kemiallisin sidoksin eikä niiden liike-energia riitä vapauttamaan niitä naapuriatomeista. Lämpötilan noustessa atomien liike-energia kasvaa ja liike voimistuu. Sulamispisteessä (raudalla 1 535 °C) lämpöliike voimistuu niin paljon, että hilarakenne rikkoutuu ja aine muuttuu nestemäiseksi. Kun lämpötila on yli 2 750 °C, atomit vapautuvat kokonaan toisistaan ja rauta muuttuu kaasumaiseksi. Aineiden sulamis- ja höyrystymispisteet vaihtelevat atomisidosten lujuuden mukaan.