Atomien liike määrää aineen olomuodon

Mikä ratkaisee sen, onko jokin aine, kuten rauta, kiinteää, nestemäistä vai kaasua?

Sulaa-rautaa
© Shutterstock

Huoneenlämmössä raudan atomit värähtelevät mutta pysyvät suunnilleen paikoillaan tiiviissä hilarakenteessa. Kiinteässä olomuodossa atomit ovat lähellä toisiaan ja ne ovat sitoutuneet kemiallisin sidoksin eikä niiden liike-energia riitä vapauttamaan niitä naapuriatomeista. Lämpötilan noustessa atomien liike-energia kasvaa ja liike voimistuu. Sulamispisteessä (raudalla 1 535 °C) lämpöliike voimistuu niin paljon, että hilarakenne rikkoutuu ja aine muuttuu nestemäiseksi. Kun lämpötila on yli 2 750 °C, atomit vapautuvat kokonaan toisistaan ja rauta muuttuu kaasumaiseksi. Aineiden sulamis- ja höyrystymispisteet vaihtelevat atomisidosten lujuuden mukaan.