Fysiikka

Fysiikka on tieteenala, jolla havaintojen avulla kehitetään malleja ja teorioita todellisuudesta. Teorioiden tulee perustua mittauksiin ja kokeisiin, jotka ovat toistettavissa, Kaikki uudet päätelmät pitää voida todistaa kokeellisesti. Fysiikan tavoitteena on selittää ympäröivää maailmaa, ainetta, liikettä ja energiaa.
Fysiikassa on monta eri alaa, jotka tarkastelevat maailmaa eri tavalla. Teoreettinen fysiikka keskittyy fysiikan teorioihin, kokeellinen fysiikka taas perustuu kokeelliseen tiedon keräämiseen. Tutustu fysiikkaan ja lue juttujamme vaikka Einsteinin suhteellisuusteoriasta ja jaksollisesta järjestelmästä ja valon nopeudesta tai painovoimasta.

kausi

Fysiikka ja kemia

Vaikka fysiikka on oma tieteenalansa, se liittyy läheisesti muihin luonnontieteisiin, erityisesti kemiaan. Fysiikka ja kemia lomittuvatkin usein, ja esimerkiksi kvanttimekaniikka, termodynamiikka ja sähkömagnetismi liittyvät myös kemian tutkimukseen.

Kaksi suuntaa

Karkeasti ottaen fysiikka jaetaan teoreettiseen fysiikkaan ja kokeelliseen fysiikkaan. Kokeellisessa fysiikassa tehdään kokeita ja havaintoja. Teoreettisessa fysiikassa taas keskitytään malleihin, joilla voidaan selittää kokeiden tuloksia ja luoda teorioita. Rajanveto teoreettisen ja kokeellisen fysiikan on vaikeaa vetää, sillä usein ne täydentävät toisiaan.

Kemi skaber din personlighed

© Shutterstock