Pedon tunnistaa silmistä

Pupillin muoto heijastaa eläinlajin käyttäytymistä ja ravinnonhankintatapaa ja kertoo, onko kyseessä peto vai saalistaja.

Krokotiilin pupilli – peto

Sananlaskun mukaan silmät ovat sielun peili. Näin näyttää olevan myös eläinkunnassa: Kalifornian yliopiston ja brittiläisen Durhamin yliopiston näöntutkijat ovat todenneet, että eläimen silmistä voi nähdä, mikä asema sillä on ravintoverkossa.

214 maaeläinlajia käsittäneessä tutkimuksessa yhdistettiin silmien rakennetta ja toimintaa koskevat havainnot tietoihin lajin käyttäytymisestä.

Kapea pupilli kertoo, että kyseessä on peto

Näin saatiin selville, riippuuko pupillin eli silmämunan aukon muoto lajityypillisestä ravinnonhankintatavasta. Kävi ilmi, että useimmissa tapauksissa pupillin asento ilmaisee, kuuluuko laji saalistajiin vai saalistettaviin.

Pedoilla, kuten ketuilla, krokotiileilla ja käärmeillä, pupilli supistuu yleensä kapeaksi pystyraoksi. Kasvinsyöjillä, kuten lampailla ja vuohilla, pupilli on tavallisesti vaakasuora soikio. Kun erojen syytä selvitettiin tietokonemalleilla, selvisi, mitä etua tai haittaa pupillin muodosta on lajityypillisessä käyttäytymisessä.

Saalis katsoo petoa syrjäsilmällä

Kapea pystyrako parantaa hämäränäön lisäksi syvyysnäköä eli kykyä määrittää etäisyyksiä ja nähdä ympäristö kolmiulotteisena liikuttamatta päätä. Siitä on hyötyä esimerkiksi vaanijoille.

Vaakasuora soikio taas laajentaa näkökenttää leveyssuunnassa. Niinpä eläimen on helppo seurata jatkuvasti syrjäsilmällä, mitä sivulla tapahtuu.

YÖN SAALISTAJIA JA PÄIVÄN LAIDUNTAJIA

214 maaeläinlajin silmien rakennetta ja toimintaa havainnoitiin sekä tarhaolosuhteissa että luonnollisessa elinympäristössä. Pupillin muoto ja asento olivat selvässä yhteydessä lajin elintapoihin.

Kapea pystyrako: Leimallinen lähes pimeässä saalistaville pedoille, kuten ilvekselle.

Vaakasuora soikio: Ominainen kasvinsyöjille, esim. lampaille. Laaja näkökenttä huonontaa petojen yllätysmahdollisuuksia. |

Pedoilla (ilves) ja saaliilla (lammas) on erilaiset pupillit.

Peto hiipii saaliin luo

Jotta saaliseläin ei näkisi petoa silmäkulmastaan, monet pedot yllättävät saaliinsa takaapäin. Lue lisää petojen ovellista tempuista: