Kylmiin vesiin sopeutuneet kalalajit

Miten kalat selviävät hengissä talvella, kun vedet jäätyvät? Onko kaloja, joiden elimistö kestää jäätymistä?

Kaloja jääpaloissa
© Shutterstock

Monet kylmien seutujen kalalajit ovat sopeutuneet evoluutionsa aikana nollan asteen tuntumassa oleviin veden lämpötiloihin. Vesi ei saa kuitenkaan olla niin kylmää, että kalojen kudoksiin alkaa muodostua jäätä. Solujen jäätymisellä on aina kohtalokkaat seuraukset: yksikään kalalaji ei kestä edes lyhytaikaista jäätymistä, sillä jää vahingoittaa solujen rakenteita niin pahoin, että vauriot eivät korjaudu. Vain siinä tapauksessa, että jäätyminen rajoittuu kalan elintoimintojen kannalta toissijaisiin elimistön osiin, kala voi säilyä ”pakastumisesta” hengissä. Useimmat kalat kuolevat, kun veden lämpötila laskee -0,7 asteeseen. Vain jotkin arktiset ja antarktiset kalalajit voivat elää tätä kylmemmässä vedessä. Niiden elimistö tuottaa erityistä proteiinia, joka alentaa jäätymispistettä ja estää jäänmuodostusta. Proteiini toimii niiden elimistössä samaan tapaan kuin auton pakkasneste. Proteiinin ansiosta kalojen elintoiminnot säilyvät normaaleina, vaikka veden lämpötila laskee joitakin asteita nollan alapuolelle. Koska mm. Etelämantereen ympäristössä merivesi on hyvin suolaista, sen jäätymispiste on makeaa vettä alhaisempi eli 3–4 miinusastetta. Kalat ovat vaihtolämpöisiä eläimiä, joiden ruumiinlämpö riippuu ympäristön lämpötilasta. Siksi erittäin kylmässä vedessä uivat kalat ovat tavallaan ”puolijäässä”. Jos vesi alkaa yllättäen jäätyä, ne saattavat paleltua hengiltä hyvästä kylmänsietokyvystään huolimatta. Pakkastalvinakin valtaosa sisävesikaloista selviää hengissä, sillä järvet jäätyvät harvoin pohjaa myöten. Vaikka pintavesi olisi kylmää, pohjalla veden lämpötila on noin neljä astetta. Talvisin kalojen selviytymistä uhkaa kuitenkin usein vesistön happikato.