Eläinvanhemmat hylkäävät poikasensa vain hyvästä syystä

Jättääkö luonnonvarainen eläin jälkeläisensä, jos tämä on ollut tekemisissä ihmisen kanssa?

Ketunpoikanen ja valkoisia kukkia metsässä
© Shutterstock

Luonnossa mikään ei yleensä tapahdu perusteettomasti. Esimerkiksi poikasen hylkäämiseen on aina hyvä syy, vaikka ihminen ei teon mielekkyyttä ymmärtäisikään. Mm. lintu voi lopettaa hautomisen, kun ihminen käy sen pesällä. Lintu tulkitsee ihmisen vierailun vaaralliseksi tungetteluksi, stressaantuu ja reagoi tilanteeseen äärimmäisellä tavalla. Linnun käytös on – lajin säilymisen kannalta tarkasteltuna – järkevää. Jos haudonta epäonnistuu, lintu on tuhlannut sekä aikaansa että energiaansa. Keskeyttämällä haudonnan lintu parantaa mahdollisuuksiaan saada elinvoimaisia jälkeläisiä. Luonnonvaraiset eläimet jättävät poikasensa mitä moninaisimmista syistä. Yksi yleisimmistä hylkäämiseen johtavista tekijöistä on vieras haju. Monien nisäkäslajien käytökselle on ominaista se, että ne tunnistavat omat ja vieraat hajun perusteella. Esimerkiksi ihmisten hoidossa olleet poikaset saattaa tulla torjutuiksi niitä pidelleistä henkilöistä tarttuneen vieraan hajun vuoksi. Osa linnuista ei tunnista varsinaisesti poikasiaan vaan paikan, jossa ne ovat. Ne pitävät kaikkia pesässä olevia yksilöitä jälkeläisinään, vaikka ne eivät olisikaan niiden poikasia. Siksi poikanen voidaan tilapäisesti poistaa pesästä ilman vaaraa, että se tulee hylätyksi. Sen sijaan poikanen, joka on joutunut pesän ulkopuolelle, jätetään oman onnensa nojaan.