Shutterstock
rotte eksperiment forskning

Rotilla saadaan hyvät koetulokset

Miksi rotat soveltuvat hyvin koe-eläimiksi, vaikka ne eivät juuri muistuta ihmistä?

Ulkoisista eroavaisuuksista huolimatta ihmisillä on paljon yhteistä rottien kanssa. Rotan anatomia ja verenkierto ovat suurelta osin samanlaisia, ja rotta syö lihaa, viljaa ja vihanneksia niin kuin ihmisetkin. Rotat ja ihmiset ovat myös alttiita samoille sairauksille. Ihmisiä on kuollut rottien levittämiin tauteihin enemmän kuin sotiin. Rotat kantavat esimerkiksi salmonellabakteereja. Siksi rotat soveltuvat hyvin uusien lääkkeiden testaamiseen. Rotilla on lyhyt elinkaari, joten niistä nähdään nopeasti, vaikuttavatko eri aineet tai käsittelyt niiden eliniän pituuteen tai jälkeläisiin. Rotat ovat lisäksi hyvin hedelmällisiä, joten uusia koe-eläimiä saadaan helposti. Koe-eläimiksi rotat sopivat myös käytännöllisen kokonsa vuoksi. Ne ovat tarpeeksi isoja siihen, että niistä voi ottaa melko suuren määrän verinäytteitä (toisin kuin hiiristä), ja tarpeeksi pieniä häkissä pidettäviksi (toisin kuin koirat).