Onko kaikilla eläimillä kaksi sukupuolta?

Jako naaraisiin ja koiraisiin esiintyy useimmilla eläimillä, mutta myös hermafroditismi eli kaksineuvoisuus on yleistä. Kaksineuvoisuus tarkoittaa sitä, että samalla yksilöllä on sekä naaraan että koiraan sukupuolielimet ja se tuottaa sekä muna- että siittiösoluja. Varsinainen hermafroditismi tarkoittaa tilannetta, jossa molempien sukupuolten elimet ovat läsnä yhtä aikaa. Sitä esiintyy etupäässä selkärangattomilla eläimillä, kuten lieroilla ja kotiloilla. Myös jotkin kalat ovat kaksineuvoisia. Kaksineuvoisuus on lisääntymisen kannalta hyödyllistä.

Vaaleanpunainen sukupuolisymboli sininen tausta
© Shutterstock

Jako naaraisiin ja koiraisiin esiintyy useimmilla eläimillä, mutta myös hermafroditismi eli kaksineuvoisuus on yleistä. Kaksineuvoisuus tarkoittaa sitä, että samalla yksilöllä on sekä naaraan että koiraan sukupuolielimet ja se tuottaa sekä muna- että siittiösoluja. Varsinainen hermafroditismi tarkoittaa tilannetta, jossa molempien sukupuolten elimet ovat läsnä yhtä aikaa. Sitä esiintyy etupäässä selkärangattomilla eläimillä, kuten lieroilla ja kotiloilla. Myös jotkin kalat ovat kaksineuvoisia. Kaksineuvoisuus on lisääntymisen kannalta hyödyllistä. Kumppanin löytyminen helpottuu, kun sukupuolella ei ole väliä. Hermafroditismia esiintyykin eniten lajeilla, joiden yksilöt eivät liiku pitkiä mat-koja. Kasvineuvoinen laji voi tuottaa kaksi kertaa niin paljon jälkeläisiä kuin yksineuvoinen. Tosin jälkeläisten geneettinen vaihtelu on vähäisempää kuin lajeilla, joilla on eri sukupuolet. Kaksineuvoisuutta ei esiinny ”kehittyneemmillä” eläimillä, kuten nisäkkäillä. Hermafroditismia voi esiintyä myös jaksottaisesti. Silloin yksilö on toisessa elämän vaiheessa koiras ja toisessa naaras. Esimerkiksi vuokkokalat ovat syntyessään koiraita, mutta osa niistä muuttuu myöhemmin naaraiksi. Huulikalat taas syntyvät naaraina mutta muuttuvat tarvittaessa koiraiksi. On myös olemassa näennäistä hermafroditismia. Se on kehityshäiriö, jossa yksilölle kehittyy sekä naaraan että koiraan ulkoiset sukupuolielimet, mutta yksilö ei tuota molempien sukupuolten sukusoluja.