Norsukanta elpyy

Kuinka uhanalaisia norsut ovat? Kasvaako vai väheneekö norsukanta?

Truede dyrearter - elefant
© Shutterstock

1800-luvun alkupuolella Afrikan laajoilla savanneilla tallusteli noin 27 miljoonaa norsua. Sata vuotta myöhemmin norsuja oli enää viitisen miljoonaa ja 1990-luvun lopussa alle puoli miljoonaa. Määrän vähenemisen sanotaan yleensä johtuvan salametsästyksestä ja norsunluun kysynnästä, mutta se ei ole koko totuus. Väestönkasvu ja tekninen kehitys ovat ajaneet norsut yhä ahtaammalle. Savanneille on kynnetty peltoja ja rakennettu teitä ja kyliä, jolloin huomattava osa norsujen luontaisista elinalueista on tuhoutunut. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että afrikannorsujen pahimmat päivät ovat takana. Tutkimusten mukaan kanta on kasvanut vuosituhannen vaihteesta ja optimistisimpien arvioiden mukaan norsuja on nyt 650000. Siksi kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö IUCN lievensi vuonna 2004 afrikannorsun aseman uhanalaisesta vaarantuneeksi. Joillakin alueilla, erityisesti Etelä-Afrikassa, on jopa niin isoja norsulaumoja, että ne tuhoavat usein viljelijöiden sadon. Myös aasiannorsujen määrä on pitkään vähentynyt. Niitä on nyt noin 50000 yksilöä. IUCN laati jo 1989 aasiannorsun suojelusuunnitelman, ja nyt toivotaan niidenkin määrän alkavan kasvaa.