Shutterstock
Koiran ikä

Koiran ikä - näin vanha koirasi on ihmisen iässä

On harhaluulo, että voisit laskea koirasi iän ihmisen iässä vain kertomalla sen seitsemällä. Tutkijat ovat kehittäneet epigenetiikan avulla kaavan, jolla oikeasti voidaan laskea, kuinka monta koiran vuosi on ihmisen vuosina.

”Miten vanha koirani on ihmisen iässä?”

Monet koiranomistajat pohtivat, miten vanha heidän karvainen kaverinsa olisi ihmisen iässä. Vanha sääntö kuuluu, että koiran ikä pitää vain kertoa seitsemällä, mutta luulo ei perustu minkäänlaiseen tietoon eikä tutkimukseen.

Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat kehittäneet kaavan, joka pohjautuu geenitutkimuksiin ja joka vihdoin valottaa sitä, mikä koiran ikä on ihmisen vuosissa.

Kaava menee näin: Ihmisen ikä = 16 * ln(koiran ikä) + 31

Ikä lasketaan löytämällä koiran iälle niin kutsuttu luonnollinen logaritmi (ln), joka sen jälkeen kerrotaan luvulla 16 ja tuloon lisätään 31.

Käytä alla olevaa laskuria ja selvitä koirasi ikä ihmisen iässä.

Laskuri: Laske koirasi ikä ihmisen iässä

Alla olevasta taulukosta näet, että koiran ja ihmisen vuosien suhde ei ole suoraviivainen, vaan biologinen ikä kasvaa nopeasti ensimmäisinä vuosina ja iän kasvu tasaantuu koiran tullessa vanhemmaksi.

Koiran ikä ihmisen iässä

Kaavio koiran iästä ihmisen iässä. Koiran biologinen ikä suhteessa ihmisen ikään kasvaa ensimmäisen kahden vuoden aikana nopeasti.

© Jari Hautamäki

Milloin koira on täysikasvuinen?

Tutkimuksessa ihmisen ja koiran elämä jaettiin neljän vaiheeseen:

  • Nuori (2-6 kuukautta koirilla ja 1-12 vuotta ihmisillä)
  • Murrosikäinen (6 kuukaudesta 2 vuoteen koirilla ja 12-25 vuotta aikuisilla)
  • Täysikasvuinen (2-7 vuotta koirilla ja 25-50 vuotta ihmisillä)
  • Ikääntynyt (7+ vuotta koirilla ja 50+ vuotta ihmisillä)

Tutkimuksessa koiraa pidetään täysikasvuisena sen täytettyä kaksi vuotta. American Animal Hospital Associationin (AAHA) mukaan siinä pitäisi kuitenkin ottaa huomioon myös sekä koiran rotu ja koko.

Epigenetiikka selvittää koiran iän ihmisen iässä

Ihmisen parhaan ystävän iänmäärityksessä tutkijat ottivat lähtökohdakseen epigenetiikan eli he tutkivat dna:n kemiallisen rakenteen muutoksia.

Dna:n muutoksiin liittyy epigeneettinen kello. Se on algoritmi, joka laskee epigeneettisen iän tiettyihin dna-kohtiin liittyneiden metyyliryhmien perusteella. Nämä metyyliryhmät muuttuvat ympäristötekijöiden, kuten ravinnon ja stressin, vaikutuksesta.

Metyyliryhmiin vaikuttaa myös ikä, ja siksi tutkijat voivat saada selville solujen iän analysoimalla kemiallista rakennetta.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että metyyliryhmät muuttuvat ihmisten lisäksi myös muilla lajeilla, kuten koirilla, iän myötä, joten tutkijat saattoivat käyttää sitä apuna, kun he selvittivät, miten koiran ikä suhteutuu ihmisen ikään.

Labradorinnoutaja oli esimerkkirotu

Tutkijat analysoivat 104:n enimmillään 16 vuoden ikäisen labradorinnoutajan verinäytteet etsiessään tapaa muuntaa koiran iän ihmisen iäksi.

Labradorinnoutaja valikoitui tutkimusroduksi, koska yhden rodun käyttö teki aineistosta geneettisesti yhdenmukaisemman, minkä ansiosta päästiin tutkimaan ikään liittyviä tekijöitä. Toisin sanoen toisilla roduilla tulokset olisivat olleet hieman erilaisia.

Koirien verinäytteitä verrattiin aiempiin epigeneettisiin tutkimuksiin. Niissä oli tutkittu 320 ihmistä, joiden ikä oli ollut 1–103 vuotta.

Tulokset osoittivat, että ihmisten ja koirien metyyliryhmissä oli useita sopivia vertailukohtia, joita voitiin käyttää laadittaessa kaavaa koiran iästä. Esimerkiksi kahdeksan kuukauden ikäinen pentu vastasi yhdeksän kuukauden ikäistä vauvaa, kun taas koirien keskimääräistä 12 vuoden elinikää voitiin verrata ihmisen keskimääräiseen 72 vuoden elinikään.

Nuorilla koirilla ja aikuisilla koirilla tutkijat havaitsivat nopeampaa metylaatiota kuin samanikäisillä ihmisillä. Koiran epigeneettinen kello siis tikittää nopeammin kuin ihmisen.

Tutkimuksen ansiosta voidaan nyt muuntaa koiran vuodet ihmisen vuosiksi aiempaa tarkemmin melko yksinkertaisella kaavalla.

Ruskea labradorinnoutaja luonnossa

Labradorinnoutajaa käytettiin koirien epigeneettisen profiilin luomiseen. Profiili auttaa arvioimaan koiran iän ihmisen vuosina.

© Shutterstock

Koiran iässä on otettava huomioon koiran rotu ja koko

American Animal Hospital Association antaa koirien iästä ja koirien eri kehitysvaiheista monipuolisemman kuvan vuoden 2019 raportissaan.

Siinä otetaan huomioon sekä rotu että koko, mikä antaa koiranomistajille ja eläinlääkäreille selkeämmän kuvan koiran kehityksestä ja iästä.

Koirataulukko American Animal Hospital Associationin mukaan:

  • Pentu - 0-6 kuukautta tai 0-9 kuukautta riippuen rodusta ja koosta.
  • Nuori täysikasvuinen - 9 kuukaudesta 3 tai 4 vuoteen.
  • Täysikasvuinen - 3-4 vuodesta 75 %:iin koiran arvioidusta eliniästä (riippuu rodusta ja koosta)
  • Iäkäs koira - Viimeiset 25 % koiran odotetusta eliniästä.
  • Elämän loppuvaihe - kuolemaan johtava vaihe, jonka pituus riippuu yksilön sairaudesta.
Pentu ja täysikasvuinen kultainennoutaja

Täysikasvuinen kultainennoutaja pennun kanssa.

© Shutterstock

Mikä koirarotu on pitkäikäisin?

Vuoden 2018 tutkimusraportissa, jonka on julkaissut japanilainen eläinlääketieteellinen yhdistys, käytiin läpi 12 039 haudatun tai tuhkatun koiran tiedot viideltä eri tokiolaiselta eläinhautausmaalta.

Tutkimukseen kuului 19 rotua ja sekarotuisia, joista jälkimmäiset luokiteltiin kahteen painoluokkaan.

Raportin mukaan koirien keskimääräinen elinajanodote on 13,7 vuotta, ja kaavan avulla selviää, että 13,7 koiran vuotta vastaa ihmisen iässä 73:a vuotta. On kuitenkin huomattava, että eri koirarotujen välillä on suhteellisen suuria eroja.

Korkein elinajanodote oli shiba inuilla, 15,5 vuotta, ja alhaisin elinajanodote oli ranskanbulldoggeilla, 10,2 vuotta.

Chihuahua on suosittu koirarotu, ja monet varmasti pohtivatkin, kuinka pitkään chihuahua elää?

Japanilainen tutkimus käsitti 1 079 chihuahuaa, ja sen mukaan chihuahua elää keskimäärin 11,8 vuotta. Tutkimuksen vanhin chihuahua eli silti 21,7-vuotiaaksi.

Koirarotuja on kuitenkin paljon enemmän kuin tutkimuksessa analysoitiin, ja siihen ei sisältynyt esimerkiksi maailman vanhimman koiran rotuisia koiria.

chihuahua

Kuinka vanhaksi chihuahua elää? Japanilaisen 1 079 chihuahuan elinikään perustuvan tutkimuksen mukaan chihuahuan keskimääräinen elinikä on 11,8 vuotta.

© Shutterstock

Kuinka vanhaksi koira voi elää?

Guinnessin ennätystenkirjassa maailman vanhimman koiran kerrotaan olleen australiankarjakoira Bluey, joka eli 29 vuotta ja 5 kuukautta vanhaksi. Bluey kuoli 14. marraskuuta 1939.

Jos käytetään kaavaa, jolla koiran ikä muunnetaan ihmisen iäksi, Blueyn kuolinikä vastaa ihmisen iässä 85 vuotta.