Shutterstock
hetulavalas valas

Merikaivosten melu häiritsee eläimiä jopa 500 kilometrin säteellä

Vedenalaisen kaivostoiminnan melu leviää satojen kilometrien päähän. Hälystä kärsivät etenkin ne eläimet, jotka suunnistavat äänen ja värähtelyn avulla.

Monet merieläimet kärsivät vedenalaisen kaivostoiminnan melusta, sillä porauksen häiritsevät äänet levitä jopa 500 kilometrin päähän.

Niille kaloille ja muille eläimille, jotka suunnistavat vedessä äänen avulla, merikaivosten koneiden ja työntekijöiden aiheuttama melu voi olla todellinen uhkatekijä.

Asia kävi ilmi yhdysvaltalaisten, japanilaisten ja australialaisten tutkijoiden ja yleishyödyllisen Oceans Initiative -organisaation yhteistutkimuksessa, jonka vertaisarvioidut tulokset on julkaistu tiedelehti Sciencessä.

17 kaivosyhtiötä aikoo porata

Tutkimus haluttiin tehdä siksi, että 17 kaivosyhtiötä selvittää mahdollisuuksia ryhtyä poraamaan Clarionin–Clippertonin vyöhykkeellä (CCZ), joka on Meksikon ja Havaijin välillä sijaitseva niin sanottu transformisiirros.

CCZ on laajuudeltaan 4,5 miljoonaa neliökilometriä, ja sen alueella elää muun muassa uhanalaisia hammas- ja hetulavalaita. Vertailun vuoksi mainittakoon, että EU-maiden yhteispinta-ala on vähän yli 4,2 miljoonaa neliökilometriä.

Meksikon ja Havaijin välisissä Tyynenmeren osissa esiintyy paljon vielä huonosti tunnettuja eläinlajeja. Monet niistä elävät niin syvällä, että niiden elinympäristö on jatkuvasti pimeä. Siksi ne suunnistavat äänen ja värähtelyn avulla. Jotkin eläimet hyödyntävät kaikuluotauksen tapaista menetelmää.

Tutkijoiden mukaan merieläinten elinolosuhteet muuttuvat selvästi, kun vedenalainen kaivostoiminta alkaa. Melutaso nousee vaarallisesti yli viiden kilometrin säteellä, ja meriluonto kärsii häiritsevistä äänistä vielä satojen kilometrien päässä niiden lähteestä.

Meluongelma ei siis rajoitu varsinaiselle kaivosalueelle. Häiriöt lisääntyvät myös niillä yleensä hiljaisilla alueilla, joita tutkijat käyttävät vertailukohtina.

Pienempiä poria testataan

Havaijin yliopiston täysinpalvelleen professorin Craig R. Smithin mukaan on tärkeää ottaa huomioon se, että rauhoitusalueilla elävät eläimet voivat kärsiä melusaasteesta, vaikka etäisyys kaivokseen on pitkä. Hän kaipaa ympäristönsuojelumääräysten päivitystä ja kannattaa kaivostoiminnan tarkkaa säätelyä Clarionin–Clippertonin vyöhykkeellä, jossa esiintyy runsaasti nikkeliä, mangaania, kobolttia, sinkkiä ja harvinaisia metalleja.

Kaivosyhtiöt pelkäävät kieltoja ja etsivät ongelman ratkaisua pienemmistä ja siten mahdollisesti hiljaisemmista porista.

Melututkimusta tukenut riippumaton yhdysvaltalainen tutkimuslaitos ja ajatushautomo Pew Research Center odottaa tietoja pienempien koneiden aiheuttamasta melusta päästäkseen tekemään vertailuja.

Aiemmat YK:n ja eräiden yliopistojen tekemät tutkimukset ovat valottaneet merien meluongelmaa, mutta kuva siitä, millä tavalla ja missä määrin eläimet kärsivät ihmistoiminnan häiritsevistä äänistä, on yhä hyvin epätarkka.