Miksi syvänmeren kalat eivät litisty hengiltä paineessa?

Vetinen kudos kestää kovan paineen.

Toad fish

Syvänmeren lajien elinympäristö on erilainen kuin kuivalla maalla tai pintavesissä elävien eläinten. Meriveden paine kasvaa alaspäin mentäessä noin tuhat hehtopascalia kymmentä metriä kohti. 200 metrin syvyydessä, missä syvämeri tutkijoiden määritelmän mukaan alkaa, vallitsee 21?000 hehtopascalin paine. Se on 21 kertaa niin suuri kuin veden pinnalla. Syvänmeren vyöhykettä on 98 prosenttia merien vedestä. Tuhannessa metrissä ja sitä syvemmällä elävien lajien haasteena on valtavan paineen lisäksi täydellinen pimeys.

Koska ilma puristuu helpommin kokoon kuin vesi, se ei kestä veden painetta. Siksi esimerkiksi ihmisen rintakehä puristuisi kasaan syvänmeren paineessa. Jotkin valaat kyllä käyvät yli tuhannen metrin syvyydessä, mutta niillä on poikkeuksellisen joustava luusto, joka kestää rutistumisen. Syvänmeren kaloilla, joita on tavattu jopa 8?000 metrin syvyydessä, on ruumiissaan hyvin vähän kaasun täyttämiä onteloita. Toisin kuin pintavesien kaloilla useimmilla niistä ei ole uimarakkoa tai se on hyvin pieni. Ne lajit, joilla on uimarakko, joutuvat käyttämään paljon energiaa pitääkseen rakon paineen samana kuin ympäröivän veden. Se on melkoinen rasite ympäristössä, jossa ravintoa on tarjolla hyvin niukasti.

Syvänmeren kalojen kudoksissa on paljon vettä. Joillakin lajeilla lihaskudosten vesipitoisuus voi olla 90 prosenttia. Niiden lihaskudos onkin lähes hyytelömäistä. Vetinen koostumus varmistaa, että kalan kudosten tiheys on sama kuin ympäröivän veden. Monien lajien osalta evoluutio on tuottanut muitakin sopeumia kovaan paineeseen, kuten hyvin heikot lihakset ja joustavat luut.