Kalan laji määrää ruotojen määrän

Tuntuu, että jotkin ruokakalat ovat ruotoisempia kuin toiset. Vaihteleeko ruotojen määrä?

Tonnikala halkaistuna
© Shutterstock

Vaikka eri kalalajeilla on paljon yhteisiä ominaisuuksia, ne muodostavat erittäin monimuotoisen selkärankaisryhmän. Jopa ulkonäöltään toisiaan muistuttavat kalat voivat erota erityisesti tukirangaltaan toisistaan paljonkin. Ruodoilla tarkoitetaan etenkin pienehköistä ruokakaloista puhuttaessa niiden luuston piikkimäisiä osia, joita ovat ensisijaisesti kylkiluut. Koska kaloilla ei ole rintalastaa, kylkiluut ovat alapäästään irtonaisia. Kalan koko ei välttämättä heijastele ruotojen määrää. Tukirangan – selkärangan, kallon ja ruotojen – ominaisuudet ovat pikemminkin sopeumia kalan elinympäristöön ja -tapoihin. Monet järvikalat ovat hyvin ruotoisia luultavasti siksi, että ruodot antavat lisätukea elimistölle suolattomassa vedessä, joka ei ole yhtä tiheää kuin merivesi. Myös ruotojen koko ja muoto vaikuttavat siihen, miten ruotoiselta kala vaikuttaa. Jos sen ruodot ovat pieniä ja ohuita, niitä tuntuu olevan paljon.