Shutterstock
Valkoinen hai meressä

Haiden määrä on vähentynyt 70 prosenttia

70 prosenttia haista on kadonnut 50 vuodessa. Paikoin haiden määrä on vain 15 prosenttia vuoden 1970 tasosta. Silti toivoa on vielä.

Maailman merien haiden ja rauskujen määrä on vähentynyt huolestuttavalla tahdilla.

Viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana liikakalastus on aiheuttanut suurten petokalojen kannan pienenemisen 71 prosentilla. Näin todetaan tuoreessa tutkimuksessa, joka julkaistiin Nature-tiedelehdessä.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on analysoinut haiden ja rauskujen levinneisyyttä WWF:n tietojen perusteella. Tutkimuksessa käytettiin WWF:n biodiversiteettiä kartoittavaa Living Planet -raporttia ja uhanalaisuutta kartoittavaa Red List -raporttia.

"Punaisella listalla" arvioidaan eläin- ja kasvilajien uhanalaisuutta. Asiantuntijat tarkastelevat eri lajien tilaa muun muassa havaintojen perusteella.

Kolme neljästä hailajista on vaarassa

Haiden ja rauskujen luvut osoittavat, että niiden kannat ovat romahtaneet muutamassa vuosikymmenessä. Yleistä vasarahaita lukuun ottamatta kaikkien muiden lajien yksilömäärä on pienenynyt 50 viime vuoden aikana.

Yli kolme neljästä hai- ja rauskulajista on tällä hetkellä vaarantuneita, erittäin uhanalaisia tai äärimmäisen uhanalaisia, eli niiden riski kuolla sukupuuttoon on korkea, erittäin korkea tai äärimmäisen korkea.

Tutkimuksen mukaan suurin syypää lajien ahdinkoon on liikakalastus. Vaikka haiden pyytäminen on kielletty tai sitä on rajoitettu monessa maassa, verkot täyttyvät edelleenkin monin paikoin haista ja rauskuista.

Kalojen evät ovat joissakin maissa herkkua, samoin niiden maksasta saatava öljy on haluttua tavaraa. Lisäksi monet hait ja rauskut jäävät kiinni trooleihin, joilla pyydetään aivan muita kaloja.

Valvonnalla torjutaan katastrofia

Tutkijoiden data osoittaa, että kalastuksen kalakantoihin aiheuttama paine on 18-kertaistunut 50:n viime vuoden aikana.

Kun hait ja rauskut ravintoketjujen yläpäässä katoavat, koko meren ekosysteemi on vaarassa.

Kun pedot kuolevat, lajit, joiden määrää hait aiemmin ovat rajoittaneet, voivat lisääntyä holtittomasti. Se taas voi romahduttaa meren ekosysteemin.

Erityisesti köyhissä maissa tämän saattaa aiheuttaa sen, että ennen kaloilla täytetyt lautaset jäävätkin tyhjiksi.

Yksikään tutkituista lajeista ei vielä kuitenkaan ole joutunut Punaisen listan kategorioihin "luonnosta kadonnut laji" tai "kadonnut laji", joten toivoa on vielä. Tutkimus osoiftaa, että esimerkiksi valkohain ja vasarahain kannat kasvavat siellä, missä kalastusta on rajoitettu tehokkaasti.

Tutkijat peräänkuuluttavat kalastuksen tehokkaampaa sääntelyä, jotta petokalojen määrä saadaan jälleen kasvuun:

"Muutama positiivinen esimerkki osoittaa, että kookkaiden ja pitkäikäisten haiden kanta voi elpyä, kun kalastusta rajoitetaan ja valvotaan tieteellisesti perustellulla tavalla." Meribiologi Richard Sherley Exeterin yliopisto