Cetacean Research Centre

Ennennäkemätöntä: Miekkavalaat syövät jättimäisen sinivalaan

Miekkavalaiden ei ole koskaan ennen nähty tappavan ja syövän maailman suurinta eläintä, sinivalasta. Katso tästä video.

Meribiologit ovat pitkään arvuutelleet, voisivatko miekkavalaat saalistaa ja tappaa sinivalaita. Nyt Cookinsaarilla toimivan valaiden tutkimuskeskuksen (Cetacean Research Centre) tutkijat ovat todistaneet kolmea tällaista tapausta Lounais-Australian rannikolla Bremerinlahdella.

Kyseessä on kaksi vuonna 2019 sattunutta hyökkäystä sekä kolmas vuodelta 2021, jolloin iso parvi miekkavalaita saalisti pitkään sinivalasta. Lopulta miekkavalaat iskivät vuorotellen sinivalaaseen, hukuttivat ja söivät sen.

Sinivalaan kieli syötiin ensin

Ensimmäisessä tapauksessa miekkavalaiden uhrina oli terve lähes 22 metriä pitkä sinivalas. Meribiologien tutkimuksen mukaan lähes 50 miekkavalasta kävi sinivalaan kimppuun. Kun jätti oli saatu hengiltä, miekkavalaiden ateriointi kesti kuusi tuntia.

Miekkavalaat muun muassa uivat sinivalaan suuhun ja söivät paloja sen ravinteikkaasta kielestä vielä sinivalaan eläessä.

Kahdessa muussa tapauksessa surmansa saaneiden sinivalaiden pituus oli 12 metriä ja 14 metriä. Sinivalaita saalisti jopa 25 miekkavalasta ja saalistuksen aikana sinivalas ui 24 kilometriä.

Australia, miekkavalas, peto

Miekkavalas haukkaa palasia sinivalaan kielestä, kun sinivalas on vielä elossa.

© John Daw / Australian Wildlife Journeys

Miekkavalaat ovat isoja ja nopeita petoja

Emot johtavat hyökkäystä

Aiemmin tutkijat olettivat, että ainoastaan suurimmat ja voimakkaimmat miekkavalasurokset kykenisivät nujertamaan sinivalaan.

Uusien havaintojen valossa näyttää kuitenkin siltä, että saalistusta johtavat erityisesti aggressiiviset naarasmiekkavalaat, kun ne yrittävät etsiä ravintoa poikasilleen.

Ennen edellä mainittuja sinivalastapauksia tutkijat ovat nähneet miekkavalaiden tappavan suurin piirtein kaikkia muita valaslajeja. Tutkijat kutsuvat miekkavalaiden sinivalassaalistuksia maailman suurimmiksi petojen ja saaliin kohtaamisiksi.

Tutkijoiden kuvaamalla videolla lähes 50 miekkavalasta tappaa ja syö aikuisen sinivalaan maaliskuussa 2019.