Mikä laji lisääntyy tehokkaimmin?

Mikä eläinlaji saa eniten jälkeläisiä? Mitä hyötyä siitä on, että seuraavan sukupolven edustajia on paljon?

Ocean sunfish

Yksilömäärä eli kanta heijastelee lajin elinkelpoisuutta. Siksi luonnonvaraiset eläimet yrittävät lisääntyä mahdollisimman tehokkaasti. Populaatioiden kokoa rajoittavat kuitenkin useat tekijät, kuten kilpailu ravinnosta ja elintilasta. Viime kädessä sillä, paljonko jälkeläisiä syntyy, on vähemmän merkitystä kuin sillä, moniko niistä selviää sukukypsyyteen asti ja lisääntyy itse.

Poikastuottoon vaikuttaa eläinten lajityypillinen käyttäytyminen. Osa niistä hoitaa poikasiaan, osa taas jättää jälkeläisensä oman onnensa nojaan. Yleensä sellaiset lajit, jotka eivät pidä huolta seuraavasta sukupolvesta, lisääntyvät tehokkaasti. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi monet kalalajit.

Hyvä ehdokas maailman hedelmällisimmäksi eläimeksi onkin möhkäkala (Mola mola). Tämän jopa parin tonnin painoisen lauhkeissa ja lämpimissä vesissä viihtyvän lajin naaraat voivat laskea kutuaikana 300 miljoonaa mätimunaa. Vaikka koiraiden maidillaan hedelmöittämistä munista syntyy hyvin paljon jälkeläisiä, vain murto-osa niistä saavuttaa täysikasvuisuuden.

Nisäkkäät taas saavat suhteellisen vähän jälkeläisiä, vaikka joukossa on toki tehokkaitakin lisääntyjiä, kuten rotat. Syynä ovat usein pitkä kantoaika ja huolenpito poikasista. Hoivaamalla ja opettamalla hyödyllisiä käyttäytymismalleja vanhemmat parantavat jälkeläistensä selviytymismahdollisuuksia.