Tarkka-aistinen lintu madon nappaa

Olen yrittänyt turhaan saada selville, millä tavalla linnut paikantavat matoja maasta. Millä keinolla ne onnistuvat nappaamaan piileksivät lierot?

Lintu mato suussaan oksalla
© Shutterstock

Eri lintulajien ravinnonhankkimistavat vaihtelevat suuresti. Matoja syövät lajit löytävät saaliinsa useimmiten näkö- ja kuuloaistinsa avulla. Linnuilla on hyvä näkö, ja esimerkiksi jotkin kyyhkyt, sorsat ja varpuslinnut aistivat ihmisen näköalueen ulkopuolella olevaa ultraviolettivaloa. Pelkkä näkökyky ei kuitenkaan selitä sitä, miksi linnut pystyvät paikantamaan maan pintakerroksen alla piilossa olevia matoja. Lisäksi tarvitaan oppimista. Tarkkailemalla, millaisia koloja madot tekevät, linnut oppivat, mistä matoja kannattaa etsiä. Linnut käyttävät hyväkseen myös kuuloaistiaan. Ne erottavat matojen aiheuttaman rahinan ja kohdistavat etsinnät sinne, mistä ääni kuuluu. Osa linnuista luottaa hajuaistiinsa. Esimerkiksi Uuden-Seelannin kiivit haistelevat tiensä matojen luo. Jotkin linnut, kuten tundrakurmitsa, pistävät nokkansa maahan ja aistivat matojen lihastoiminnan aiheuttamat sähkömagneettisen kentän muutokset.