Linnun aarearkku
© Shutterstock

Lintujen luontainen keräilyinto

Harakan sanotaan keräävän kirkkaita esineitä. Miksi jotkin linnut vievät pesäänsä tavaroita, jotka eivät sinne luonnostaan kuulu?

Harakat ja muut varislinnut ovat hyvin uteliaita ja älykkäitä eläimiä, jotka mielellään tutkivat uusia asioita. Koska ne löytävät ravintonsa ensisijaisesti näköaistin avulla, ei ole oikeastaan ihme, että niiden huomio kiinnittyy kirkkaisiin esineisiin. Lintujen käyttäytymisen taustalla on hengissä säilymiseen liittyvä motiivi: ravinnon löytäminen. Linnut haluavat saada selville, onko niiden havaitsema esine, kuten pullonkorkki, syötävä. Varislinnut ovat periaatteessa kaikkiruokaisia ja tutkivat tarkkaan – joko heti löytöpaikalla tai vasta pesässä – elinympäristöstään0löytämänsä ”makupalat”. Vaikka lintu ei kelpuuta löytöään ruuaksi, se voi hyvinkin jättää sen lojumaan pesään. Varislinnut eivät ole ainoita ”romunkerääjiä”. Tunnettuja keräilijöitä ovat myös Australian ja Uuden-Guinean lavastajat. Lavastajien pariutumiskäyttäytymiselle on ominaista se, että koiraat houkuttelevat ääntelemällä naaraita taidokkaasti rakennetuille soidinmajoille, jotka on usein koristeltu lähistöltä löytyneillä värikkäillä pikkuesineillä. Satiinilavastaja, jonka tummansininen höyhenpuku kiiltelee kauniisti auringonvalossa, suosii itsensä sävyisiä esineitä. Se kokoaa pesälleen maastosta löytämiään sinertäviä sulkia, kukkia sekä hyönteisten siipiä ja kuoria. Ihmisasutuksen lähellä elävät satiinilavastajat keräävät soidinmajalleen myös kaikenlaista muovi- ja metallijätettä.