SlavaBowman/Unsplash

Lintu ei aiheuta jännite-eroa

Suurjännitelinjoilla näkee usein lintuja istumassa johdoilla. Miksi linnut eivät saa niistä sähköiskua?

Ihminen saa vaarallisen sähköiskun yleensä silloin, kun hän koskettaa kädellään viallista jännitteellistä – toisin sanoen sähköverkkoon kytkettyä ja useimmiten myös toiminnassa olevaa – sähkölaitetta ja hänen jalkansa ovat yhteydessä lattiaan tai vaikkapa lämpöpatteriin.

Tällöin käden ja jalkojen välille voi syntyä jännite-ero ja sähkövirta liikkuu kädestä jalkoihin. Sähköiskun aiheuttava elektronien liike johtuu juuri jännite-erosta. Kun lintu istuu suurjännitejohdolla, se on sähkömagneettisessa kentässä, jossa vallitsee jokseenkin sama jännite kuin itse sähköjohdossa. Siksi linnun kohdalla ei ole niin suurta jännite-eroa, että se aiheuttaisi sähköiskun.

Jos lintu sen sijaan olisi kosketuksessa maahan, jännite-ero maan ja johtimen välillä olisi niin huomattava, että eläin saisi tappavan sähköiskun. Pikkulintuja huonommassa asemassa ovat niitä kookkaammat linnut. Jos ne sattuvat koskettamaan sähkölinjalla kahta johtoa yhtä aikaa, johtojen välinen jännite-ero voi aiheuttaa sähkönpurkauksen.