Kukko rajaa reviirinsä laululla

Miksi kukko kiekuu, ja miksi se kiekuu yleensä kovimmin nimenomaan aamulla?

© Shutterstock

Kiekumalla kukko viestittää mahdollisille kilpailijoilleen, että tietty alue on sen reviiriä ja sen sisäpuolella olevat kanat kuuluvat sen haaremiin. Kanojen vuorokausirytmin määrää valo: ne ovat hereillä valoisan ajan ja nukkuvat pimeällä.

Heti kun sarastaa, kukko herää vartioimaan reviiriään. Tiedetään myös tapauksia, joissa kukko on äitynyt kiekumaan kirkkaalla kuutamolla.

Kukon luonteenomainen voimakas ääni juontuu ilmeisesti siitä, että nykykanat polveutuvat linnuista, jotka alun perin elivät viidakossa. Siellä vieno laulu ei kanna kauas.